Skip to content

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Освен ако изрично не е уговорено друго от страните в писмена форма, следните условия се прилагат за нашите дейности. Моля, обърнете внимание, че тези общи условия съдържат специфични разпоредби за изключване или ограничаване на нашата отговорност при определени обстоятелства.