Skip to content

Ние създаваме доверие в глобалната търговия

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Kолетерал услуги

Нашите колетерал услуги предствавляват гаранциите и обезпеченията, които предлагаме на нашите клиенти, базирани на комбинацията от нашия опит, отговорно отношение и използване на най-новите технологии, за да осигурим ефективни и иновативни решения за минимизиране на риска, както и да помогнем ефективността на бизнеса им. 

svgexport 13

70+

COUNTRIES

svgexport 14

SINCE 1920

FAMILY OWNED
NON LISTED

PandCU Infographic 4000 people

PEOPLE

4000+

Ние предлагаме безпристрастни и обективни услуги, следвайки нуждите на нашите клиенти.

Нашите услуги

Нашият  фокус е върху два ключови сектора: мониторинг на наличности по време на тяхното съхранение и инспекции на складове в включено количествено измервание на наличностите в тях. Но също така бихме могли да предложим управление на обезпеченията, мониторинг на реколтата и др. Нашият опитен и квалифициран екип осигурява най-висок стандарт, почтеност и качество на всички услуги които предлагаме.

Контрол Юнион България е част от Глобална мрежа от компании предоставящи независими услуги по цял свят - Peterson Control Union

koleteral3 2500

Контрол Юнион България е част от Глобална мрежа от компании предоставящи независими услуги по цял свят - Peterson Control Union