Skip to content

Draft servey

„Драфт сървей“ е метод за определяне теглото на товара на борда на кораба, посредством разликата във водоизместването между празно и пълно газене на  плавателния съд.

Draft survey

„Драфт сървей“ е метод за определяне теглото на товара на борда на кораба, посредством разликата във водоизместването между празно и пълно газене на  плавателния съд.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Замерването се извършва посредством четене на маркировката на газенето на кораба в шест стандартни точки на корпуса: отпред, по средата и отзад по двата борда (ляв и десен). Корекциите с фактори като трим, плътност на водата и тегло без товар (като мазут и питейна, баластна вода), се отразяват, преди да се изчисли теглото на товара.

Нашите висококвалифицирани сървейъри имат богат опит в тази услуга и са на разположение 24 часа в денонощието, за да извършат процедурата „Драфт сървей“ и да изготвят независим доклад,, базиран на международно стандартизирания протокол за драфт сървей. „Драфт сървей“ репорта с установените количества се предоставя за подпис на капитана или негов представител, а надлежно разписан и до всички заинтересовани страни.

Когато „Драфт сървея“ се инициира от независими сървейъри, сътрудничеството с корабния екипаж при измерването е от съществено значение. Замерите се извършват съвместно със старши помощник капитана, главния механик и/или други оторизирани техни заместници.