Skip to content
6fb4b39e981a7bf0ba1532e96447f5b4-certification-232-200-200

UTZ Certified Coffee, Tea, Cocoa, Hazelnuts

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Сертификационната програма UTZ дава възможност на фермерите да научат по-добри земеделски практики, да подобрят условията на труд и да се грижат по-добре за своите деца и за околната среда.

Чрез сертификационната програма UTZ фермерите отглеждат по-добри култури, генерират повече приходи и създават по-добри възможности, като същевременно опазват околната среда и запазват земните природни ресурси.

Етикетирането на вашите продукти като UTZ сертифицирани  (кафе, какао, чай и лешници), привлича търсещи социална отговорност  купувачи, търговци на дребно и потребители.

Control Union Certifications е официално одобрен сертифициращ орган по програмата на UTZ с дългогодишен опит.

Ние сертифицираме производители и групи производители по стандарта на UTZ и / или участници във веригата за доставки (като мелници, производители и преработватели) по UTZ стандарта за проследяване на веригата. Можем да предложим UTZ сертификация за стоки по целия свят.

Сертифицирането на веригата за доставки се изисква за всички във веригата, които придобиват законна собственост, физически обработват и / или ползват продуктови обозначения относно съответствието с изискванията на UTZ.

Сертификационните услуги по UTZ в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.

Ползите за вас

Предимства на UTZ сертификацията за фермери

UTZ е международно признат стандарт, високо ценен както от потребителите, така и от доставчиците. UTZ може да ви помогне да подобрите устойчивостта и бъдещите перспективи на вашия бизнес, както и да създадете нови, дългосрочни отношения с доставчиците.

Предимства на UTZ сертификацията за участници във веригата за доставки

Потребителите все по-често изискват да знаят откъде идват продуктите им и дали са добити отговорно. Присъединяването към международно известна схема за сертифициране показва на вашите клиенти вашата ангажираност както към хората, така и към околната среда, и помага за създаването на свят, в който устойчивото земеделие е норма.