Skip to content
fdb851fb5027c0ff5bb6bf6b93ce83bd-certification-230-200-200

USDA – NOP Organic regulation for USA

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Control Union Certifications е акредитиран от Министерство на Земеделието на САЩ за сертифициране съобразно правилата на Тhe National Organic Program (NOP). Нашата глобална мрежа от офиси, под шапката на нашия акредитиран холандски централен офис, ни позволява да направим сертифицирането ефективно и рентабилно, като същевременно поддържаме същите строги професионални процедури за одит и сертифициране.

Биологичното земеделие е начин за производство на храна, който зачита естествения жизнен цикъл. Той свежда до минимум човешкото въздействие върху околната среда и работи възможно най-естествено, без да използва ГМО.

Биологичното земеделие е част от обширна верига на доставки, която също включва преработка на храни, дистрибуция и продажба на дребно. За да бъде подходяща за биологичните пазари, цялата верига от биологично производство трябва да бъде проверена и сертифицирана. След като всички изисквания са изпълнени, сертификатът може да бъде издаден и биологичното лого може да се използва върху сертифицираните продукти.

Сертификационните услуги по USDA-NOP в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.

Ползите за вас

Нашите проверки като независима трета страна, Ви дават възможност да заявите по-високо качество пред вашите клиенти. Като сертифицирате вашата система за управление и / или продукт, вие подобрявате проследяемостта и намалявате риска от замърсяване.

Предлагайки сертифициране по повече от 200 сертификационни програми, ние можем да провеждаме комбинирани одити, спестявайки време и разходи за нашите клиенти.

В резултат на това ще се възползвате от привилегирована позиция в очите на инвеститорите, рейтинговите агенции и други анализатори и ще имате по-добра комуникация със заинтересованите страни.

Нашата мрежа от офиси в повече от 70 страни ни позволява да направим сертифицирането по-ефективно и рентабилно, като същевременно поддържаме същите строги професионални процедури за одит и сертифициране.