Skip to content
1ec621618cd27a86a293afa7a181065c-certification-66-200-200

SMETA – 2 pillar and 4 pillar assessments

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Control Union Certifications предлага одит SMETA (Одит на етична търговия за членове на Sedex), метод, разработен от инициативата за консултации със заинтересованите страни, Sedex. Ролята на SMETA е да сближи стандартите за социален одит и практиките за мониторинг, за да облекчи одиторската тежест върху доставчиците чрез споделяне на доклади и стимулиране на подобрения в трудовите стандарти по веригата за доставки.

Одитите по SMETA 2-Pillar (2 стълба) се уреждат от стандартите, съдържащи се в Основния Кодекс на ETI. SMETA 2-Pillar одити (4 стълба) добавят по-обширни изисквания за управление на околната среда, както и относно бизнес практиките. Докладването на резултатите от одитите може да се извърши чрез базата данни Sedex, в зависимост от вашите изисквания. Обикновено допустимите сайтове завършват самооценка преди началото на одитите. Поискайте предодитен информационен пакет, когато кандидатствате.

Сертификационните услуги по SMETA в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications

Ползите за вас

В сертификационната индустрия се извършват различни социални одити като BSCI, WRAP, SA 8000 и ICTI. Всички тези социални одити могат да бъдат качени в Sedex. От отделния член на мрежата зависи да реши кой одит отговаря най-добре на целите му, но Sedex се надява, че предоставяйки публично Ръководството на SMETA за най-добри практики, компаниите в крайна сметка ще установят един международен протокол за одит.