Skip to content
f265bd460e10269e8d8cc8717ec9156e-certification-304-200-200

SLCP – Social & Labor Convergence Program

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Общата социална и трудова програма (SLCP) е обединена оценка, фокусираща се върху сътрудничеството на заинтересованите страни в подкрепа за подобряване на условията на труд, както и за освобождаване на потенциалните спестявания от одити и пренасочването на такива финансови средства към подобряване на социалното състояние и условията на труд. SLCP предлага прозрачна система – рентабилна и позволяваща прогресивно подобрение.

Какво е SLCP?

SLCP се състои от обединен платформа за оценки (Converged Assessment Framework – CAF) и портал SLCP Gateway, уеб базирано централизирано хранилище за хостинг и споделяне на проверени оценки. Освен това SLCP позволява преразпределение на проверени оценки към Accredited Host (AH), като Fair Factory Clearinghouse (FFC), Higg Facility Social & Labour Module (Higg FSLM) и Inspectorio.

Нашият подход

Control Union е една от подписалите споразумението SLCP от септември 2019 г. Понастоящем сме одобрен от SLCP верифициращ орган и предлагаме както верифициращи услуги, така и услуги за съвместна оценка по различните програми едновременно.

Сертификационните услуги по SLCP в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.

Ползите за вас

Чрез потвърдена оценка, наред с останалото, предимствата за вас са още:

  • Намалено одитно натоварване
  • Подобрена достоверност на данните
  • Хармонизиране на прилаганите методики за одит
  • Достъп до данни и тяхната съпоставимост

Усъвършенстван подход на всички заинтересовани страни за взаимно доверие, измеримост, разбиране и подобряване на условията с течение на времето.