Skip to content
5909b4591dff865cd56f6076185e376a-certification-244-200-200 (1)

RWS – RESPONSIBLE WOOL STANDARD

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Responsible Wool Standard (RWS) предоставя възможност на фермерите да демонстрират своите най-добри практики пред обществеността, както и да изгради  увереност  на собствениците на  брандове и потребителите, че продуктите от вълна, които купуват и продават, са в съответствие с техните изисквания и ценности.

RWS е доброволен глобален стандарт, който се отнася до благосъстоянието на овцете и на земята, на която те пасат. RWS осигурява проверка на практиките, на ниво земеделско стопанство, като дава на собствениците на  брандове ясно решение, което да им позволи да декларират с увереност произхода на вълната която използват. Стандартът е разработен от международна работна група чрез открит и прозрачен процес. Control Union участва в разработването на стандарта от самото начало като член на техническата група. Control Union извършва одити по RWS по целия свят.

Сертификационните услуги по RWS в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.

Научете повече

Как да се възползвате

RWS осигурява проверка на практиките, на ниво земеделско стопанство, като дава на собствениците на  брандове ясно решение, което да им позволи да декларират с увереност произхода на вълната която използват

RWS е предназначен да се използва от фермери, участващи в производството на вълна и от компании, които купуват и продават продукти, за които се изисква да съдържат сертифицирана RWS вълна.