Skip to content
13457daef0192ca740b4a9e160b7dc8c-certification-245-200-200

RDS – Responsible Down Standard

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Текстилната индустрия все повече осъзнава предизвикателствата които среща при снабдяването със суровини и най-вече при използването на животински продукти като пера, пух, вълна, ангора, кашмир и кожа. Responsible Down Standard (RDS) е водещ стандарт за хуманното отношение към животните и за продуктите от пух и пера. С глобалния опит на Control Union, ние можем да предложим услуги за всички животински продукти използвани в текстилната индустрия.

За да осигури постоянно осъвършенстване на добрите практики за хуманно отношение към животните в индустрията за пух и пера, Control Union извършва одити, проверявайки съответствието на верига на доставки с изискванията на RDS. RDS е разработена от Control Union, The North Face и Textile Exchange чрез широкообхватен преглед с участие на всички заинтересовани страни, можду които членове на веригата на доставки и големи организации за хуманно отношение към животните. Обхватът на RDS включва пълната верига за доставка на пух и пера от фермите и кланиците (хуманно отношение към животните) до преработвателите на пух и фабрики за облекло (проследимост).

Сертификационните услуги по RDS в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.

Как да се възползвате

Control Union осъществява одити, проверявайки съответствието на вашата верига за доставки с изискванията на стандарта. В България проверките се извършват от местни, опитни и квалифицирани одитори. Също така, наш екип може да ви помогне с предоставяне на задълбочена информация за стандарта и изискванията за съответствие преди процеса на одит.

Control Union може да извърши инспекция за всеки необходим показател от хуманното отношение към животните до социалното съответствие и устойчивост.