Skip to content
9305a460e52506c42c2a860d04bb55f0-certification-240-200-200

RCS BLENDED – RECYCLED CLAIM STANDARD

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА

RCS (Recycled Claim Standard) е стандарт проследяващ рециклираните суровини във веригите на доставка. Стандартът е разработен от Materials Traceability Working Group, част от OIA’s Sustainability Working Group. RCS  е базиран на изискванията на Content Claim Standard към веригате на доставка.

RCS проверява наличието и количеството рециклиран материал в крайните продукти. Проверката на вложенията, както и проследяването на цялата верига на доставка се извършва от трета, независима страна. Това дава възможнсот за прозрачна, последователна и изчерпателна оценка и проверка на твърденията за съдържание на рециклирани материали в продуктите. RCS може да се използва като инструмент на бизнеса, с който компаниите гарантират качеството на продуктите които продават. RCS се използва и като начин за осигуряване на точна и честна комуникация с потребителите. Това включва компании за преработка, предене, тъкане и плетене, боядисване, печатане и шиене.

Сертификационните услуги по RCS (Recycled Claim Standard) в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications

Как да се възползвате

Извършвайки проверки в качеството си на независима трета страна, ние ви даваме възможност да заявите и гарантирате качеството, което предлагате на вашите клиенти.

Сертифицирането на вашата система за управление и/или вашия продукт, ви дава също и по- добра проследяемост, както и управление на рисковете от замърсяване.

С над 200+  сертификационни програми в нашето портфолио, ние имаме възможност да провеждаме комбинирани одити, спестявайки време и разходи за нашите клиенти.

Това ви дава “челна“ позицията  в очите на инвеститорите, рейтинговите агенции и други анализатори, а също така и подобрена комуникация със заинтересованите страни.

Нашата мрежа от офиси в повече от 70 държави ни позволява да направим сертифицирането по-ефективно и рентабилно, като същевременно поддържаме същите строги, професионални процедури за одит и сертифициране.