Skip to content
ra-logo

Rainforest Alliance (RA)

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Програмата за сертифициране на Rainforest Alliance, дава възможност на фермерите да прилагат по-добри земеделски практики, да подобрят условията на труд и да се грижат по-добре за децата си и за околната среда. В стремежа си за най-добро развитие на сертификационната система, от две години насам Rainforest Alliance обедини усилията си с UTZ, другата най-позната система за удостоверяване на устойчиви земеделски практики. 

Така се създаде настоящата обединена програма за сертифициране Rainforest Alliance 2020 или накратко RA 2020, прилагайки която фермерите отглеждат по-добра продукция, генерират повече доходи и създават по-добри възможности, като същевременно опазват околната среда, зачитат правата на работниците и ползват устойчиво природните ресурси на Земята.

Ако вашата организация е част от веригата на доставки на сертифицирани продукти, то етикетирането на вашите продукти (кафе, какао, чай, ядки, плодове и зеленчуци) като RA 2020-сертифицирани ще привлече повече социално осъзнати купувачи, търговци на дребно и потребители.

Control Union Certifications е официално признат сертифициращ орган с дългогодишен опит. Ние сертифицираме както фермерите и техни групи по Стандарта за устойчиво земеделие на RA 2020, така и фирмите от веригата за доставки на сертифицирани продукти (като мелничари, преработватели, производители и търговци) по Стандарта за веригата на доставки на RA 2020. В състояние сме да предложим тази сертификация за клиенти и стоки по целия свят.

Сертифициране по веригата на доставки се изисква за всички участници, които придобиват собственост, физически обработват и/или предявяват претенции за продукти относно съответствието със стандартите на RA 2020.

Сертификационните услуги по RA 2020 в България и региона се предоставят  от  Контрол Юнион България ЕООД от името на Control Union Certifications. Разполагаме с добре обучени и квалифицирани местни специалисти и одитори, които са на разположение за осъществяване на целите ви относно придобиването и/или поддържането на сертификат по програмата на RA 2020.

Сертификационните услуги по Rainforest Alliance (RA) в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.

Ползите за вас

Предимства на сертификацията за фермерите:

RA 2020 е международно признат стандарт, високо ценен както от потребителите, така и от доставчиците. Стандартът за устойчиво земеделие и правилата за прилагането му са разработени така, че да добавят стойност за притежателите на сертификати, като стимулират по-устойчиво селско стопанство и отговорни снабдителни вериги. Към момента сертификати на Rainforest Alliance се ползват от над два милиона фермери и от хиляди фирми по веригата за доставки от целия свят.

Предимства на сертификацията за участниците във веригата за доставки:

Потребителите все по-често изискват да знаят откъде идват техните продукти и че те са получени по отговорен начин. Присъединяването към международно призната схема за сертифициране, като RA 2020, показва на клиентите вашия ангажимент както към хората, така и към околната среда и помага за създаването на свят, в който устойчивото земеделие е норма.