Skip to content
463x463-plastic_free_product-64771ba62b297

PLASTIC FREE

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Пластмасата унищожава океаните, почвите и въздуха, както и застрашава здравето на настоящите и бъдещите поколения.

Пластмасата и свързаните с нея проблеми се превърнаха в много сложен въпрос.  Целта на Plastic Free стандарта е на разбираем език да внесе яснота в света на пластмасите.

Това е и причината Control Union да предлага „Plastic Free“ сертифициране, достъпно за брандове,  производители и др клиенти.

Крайната цел на Plastic Free сертификацията е намаляването употребата на пластмаса, както и стимулиране разработването на устойчиви материали.

Тази сертификация е първата такава по рода си, предоставяща на клиентите на разбираем език пълна увереност, че сертифицираните продукти, не съдържат пластмаса произведена на основата на изкопаеми горива.

Схемата Plastic free предоставяна от Control Union удостоверява, че крайните продукти, опаковки и материали съдържат минимално количество пластмаса на основата на изкопаеми горива.

Сертификационните услуги по Plastic Free в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.

Ползи от сертификацията

Сертификатът Plastic Free е първият по рода си. Използвайки ясен език, той дава на клиентите пълна увереност, че продуктите, носещи Марката Plastic Free Trust Mark, не съдържат пластмаса.

Тази сертификация от независима трета страна е чудесен начин да се гарантира, че продуктът за търговия на дребно, материалът или опаковката отговарят на стандарта Plastic Free. Сертификацията е не само независима и рентабилна, но също така води до по-безопасни и надеждни продукти, бързо приемане на пазара и доверие от страна на потребителите.

Сертификационната марка Plastic Free е амбициозно обозначение за върхови постижения и демонстрира ангажираност към устойчиво бъдеще без пластмасови опаковки. Създадена за купувача, а не за индустрията, марката Plastic Free стои ясно забележима на предната видима страна на опаковката, където ви казва категорично:“ Тази опаковка е 100% без пластмаса.“