Skip to content
CU_1_Logo_Globe_white circle

PLASTIC FREE CERTIFICATION MARK

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Сертифицирането на наградената Plastic Free Trust Mark, сега известна като сертификационната марка Plastic Free, от A Plastic Planet е възобновено с нов стандарт, който се управлява от Control Union.

Control Union работи съвместно с A Plastic Planet за разработване на сертификационен стандарт, който позволява на търговски марки и фирми да проверят и сертифицират своите продукти и / или опаковки, като 100% свободни от пластмаса.

Сертификационната марка е ясно, безпогрешно разпознаваемо лого, което се поставя на видима част от опаковката, за да информира потребителите, че не е направена от пластмаса, а от алтернативни, по-екологични материали. Логото също така демонстрира ангажираността на дадена марка или бизнес към устойчиво бъдеще без пластмасови опаковки.

За да се приеме даден продукт и/или опаковка като свободни от пластмаса, Control Union извършва одит по определени критерии, за да гарантира, че са произведени от компостируеми материали или други материали, като стъкло, дърво или метал.

След сертификация, Сертификационната марка може да се прилага върху крайни продукти за търговия на дребно, материали и  опаковъчни продукти.

Сертификационните услуги по Plastic Free в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.

Ползи от сертификацията

Сертификатът Plastic Free е първият по рода си. Използвайки ясен език, той дава на клиентите пълна увереност, че продуктите, носещи Марката Plastic Free Trust Mark, не съдържат пластмаса.

Тази сертификация от независима трета страна е чудесен начин да се гарантира, че продуктът за търговия на дребно, материалът или опаковката отговарят на стандарта Plastic Free. Сертификацията е не само независима и рентабилна, но също така води до по-безопасни и надеждни продукти, бързо приемане на пазара и доверие от страна на потребителите.

Сертификационната марка Plastic Free е амбициозно обозначение за върхови постижения и демонстрира ангажираност към устойчиво бъдеще без пластмасови опаковки. Създадена за купувача, а не за индустрията, марката Plastic Free стои ясно забележима на предната видима страна на опаковката, където ви казва категорично:“ Тази опаковка е 100% без пластмаса.“