Skip to content
b45d42a0208aa801e5deba8f3064cd76-certification-296-200-200

PAS 2060 – CARBON NEUTRAL

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Готова ли е вашата компания да поеме ултимативен ангажимент за борба с измененията на климата и да стане въглеродно неутрална? Добавете доверие към вашите амбиции, като се сертифицирате от Control Union. Нашата Carbon Neutral (Въглеродно Неутрални) сертификация е етикет, който може да бъде получен чрез намаляване на емисиите на компанията или на продуктите ви и чрез компенсиране на оставащите емисии с въглеродни компенсации.

Ние предлагаме Carbon Neutral сертификация в съответствие с PAS 2060, което ви помага да преодолеете общественото недоверие към „непроверими“ твърдения за въглеродна неутралност, доказвайки, че вашите усилия са реални и надеждни. PAS 2060 е единствената международно призната насока за това как да се постигнат въглеродно неутрални бизнес операции или продукти. PAS 2060 е създаден поради необходимостта от общ, последователен и прозрачен подход за демонстриране на въглеродна неутралност. Control Union предоставя верификация на Qualifying Explanatory Statement (QES), което вашата компания трябва да подготви. То описва подробно въглеродния отпечатък на компанията (или продукта), предприетите мерки за намаляване на въглеродните емисии и закупуването на въглеродни кредити за компенсиране на останалите емисии. След успешно преминаване на верификацията, вие постигате сертификация PAS 2060 Carbon Neutral и може да ползвате нашия етикет Carbon Neutral в комуникациите

carbon

Ползите за вас

  • Осигуряване достоверността на твърдения ви за въглеродна неутралност
  • Съответствие с действащите и бъдещи разпоредби
  • Изпълнение на очакванията на инвеститори, общество и потребители
  • Намаляване на разходите чрез намаляване на емисиите
  • Укрепване на марките ви за устойчивост

БРОШУРА