Skip to content
00a9cb9588e6b971a2b0017b061f562e-certification-237-200-200

OCS BLENDED – ORGANIC CONTENT STANDARD

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА

Organic Content Standard (OCS) се прилага за всички нехранителени продукти, съдържащи 5-100 процента органичен материал. Стандартът проверява наличието и количеството органичен материал в крайния продукт и проследява пътя на суровините от техния източник до крайния продукт. Този процес се сертифицира от акредитирана трета страна.

 

OCS Bledned разчита на провери от трета страна, която да потвърди дали крайният продукт  съдържа точното количество от даден органично произведен материал. OCS позволява прозрачна, последователна и всеобхватна независима оценка и проверка на твърдения за съдържание на органични материали в продукти. Стандартът обхваща обработката, производството, опаковането, етикетирането, търговията и разпространението на продукти, съдържащи минимум 5 процента сертифицирани „органични“материали. Сертифицирането по  OCS  може да се използва като бизнес инструмент, с който компаниите гарантират качеството на продуктите които продават.

Сертификационните услуги по OCS BLENDED – ORGANIC CONTENT STANDARD

в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications

Научете повече

Как да се възползвате

Control Union е водещ сертифициращ орган, с клиенти по цялата верига включваща компании за преработка, предене, тъкане и плетене, боядисване, печатане и шиене.