Skip to content
Органик 100

OCS 100 – ORGANIC CONTENT STANDARD

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА

Organic Content Standard (OCS) се прилага за всички нехранителени продукти, съдържащи 95-100 процента органичен материал. Стандартът проверява наличието и количеството органичен материал в крайния продукт и проследява пътя на суровините от техния източник до крайния продукт.

 

OCS 100 разчита на независима трета страна, да извърши проверка и да потвърди, че крайния продукт съдържа точното количество от даден органично произведен материал. OCS позволява прозрачна, последователна и всеобхватна независима оценка и проверка на твърдения за съдържание на органични материали в продукти. Стандартът обхваща обработката, производството, опаковането, етикетирането, търговията и разпространението на продукти, съдържащи минимум 95 процента сертифицирани „органични“материали. Сертифицирането по  OCS може да се използва като бизнес инструмент, с който компаниите гарантират качеството на продуктите които продават.

Сертификационните услуги по OCS 100 – ORGANIC CONTENT STANDARD

в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications

Научете повече

Как да се възползвате

Control Union е водещ сертифициращ орган, с клиенти по цялата верига включваща компании за преработка, предене, тъкане и плетене, боядисване, печатане и шиене.