Skip to content
dc82e6d4bbc01f214337d5153385a367-certification-266-200-200

OBP – OCEAN BOUND PLASTIC

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Ocean Bound Plastic (OBP) са изоставените пластмасови отпадъци, които потенциално биха попаднали в световния океан (включително и чрез други водни обекти). OBP е критичен елемент в борбата срещу замърсяването на океаните с пластмаса.
Смята се, че 80% от замърсяването с пластмаса на световните океани произхожда от сушата. Следователно фокусирането върху улавянето на OBP, преди да стане океански замърсител, е директен и много ефективен подход за ограничаване на щетите, които водните обекти и океаните търпят. Целта на сертификацията е да насърчи улавянето на OBP, като им придаде допълнителна стойност и признание от пазара.

Control Union може да предостави сертификация на:

  1. Колектори (организации, които събират OBP в околната среда)
  2. Финансиращи организации (финансиращи събирането на OBP в околната среда)
  3. Рециклиращи организации (от веригата за добавяне на стойност при рециклиране на пластмаса до производството на пластмасови опаковки и потребителски стоки)

Като организация (колектор, финансираща или рециклираща), работеща с OBP, трябва да гарантирате, че вашите продукти са, или произхождат от OBP. Трябва да гарантирате това и на крайния потребител, като предоставите доказателство за произхода на OBP. Всичко това се постига чрез предлаганата от нас сертификация Ocean Bound Plastic.

Сертификационните услуги по OBP – OCEAN BOUND PLASTIC  в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications B.V.

Ползите за Вас

Сертификацията на количеството OBP, което сте обезвредили, подкрепя вашите екологични цели, вашия имидж и рейтига ви в постигане на целите за екологична устойчивост.

OBP сертифицирането ви позволява:

  • достъп до пазари с по-висока стойност и екологични потребители
  • да бъдете активен участник в опазване на океаните и на биологичното разнообразие
  • да имате положително социално въздействие, генериращо препитание в уязвимите социални общности

Сертификацията е съвместна разработка на Peterson и неправителствената организация Zero Plastic Oceans