Skip to content
Non GMO Production

NON-GMO

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Пазарът реагира с нарастващо търсене на сертифицирани храни без ГМО, в резултат на нарастващата загриженост на потребителите относно дългосрочните ефекти на храната, която ядем, върху здравето и околната среда. За да отговорим на това търсене, ние Контрол Юнион разработихме съвместно с нашите партньори стандарт за производство без GMO (Non-GMO Production Standard (NGPS)).

NGPS проверява коректността на обозначенията „без ГМО“ върху продукти, като гарантира, че съставките им не са обект на генно инженерство и използване на съвременните биотехнологии. Използването на логото на NGPS служи като допълнителна, изрично посочена гаранция за качеството на продукта.

Сертифицирането е приложимо за всички нива на веригата от доставки за организации, които се занимават с отглеждане, производство, преработка, съхранение, дистрибуция, логистика и/или търговия. Продуктите, попадащи в обхвата, следва да се състоят от един или повече земеделски продукти, независимо от тяхното предназначение.

Стандартът за производство без GMO

Стандартът гарантира, че при производството на крайния продукт не се използват съставки обект на генно инженерство. Стандартът има за цел да провери това, като изготви списък с изисквания, който води до стриктна система от вътрешни и външни проверки на обектите, в които се произвежда/обработва крайния продукт. Системата за управление (СУ) трябва да има документиран план за вземане на проби, който се основава на СУ и свързаната с нея оценка на риска. Лабораториите, извършващи тестове за оценка на съдържанието на генетично модифициран материал в дадена проба, трябва да бъдат сертифицирани по ISO 17025 за специфичната дейност по изпитване на генетично модифицирани материали. Компаниите, работещи в съответствие с NGPS, могат да ползват обозначението „Certified Non-GMO Production“ (Сертифицирано производство без Генно модифицирани организми) върху етикета на продукта си с позоваване на NGPS стандарта. Към одобрените биологични стандарти принадлежат биологичните стандарти на ЕС, NPOP, USDA и IFOAM.

Сертификационните услуги по Non-GMO стандарта в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications B.V.

Ползите за вас

Контрол Юнион сертифицира компании от цял свят и предлага широка гама от програми за сертифициране, някои от които могат да бъдат свързани с биологични сертификации. Нашата глобална мрежа от офиси ни позволява да направим сертифицирането по-ефективно и рентабилно, като същевременно поддържаме същите строги професионални процедури за одит и сертификация.

Посредством одит, като трета страна ние независимо потвърждаваме вашето твърдение/обозначение (за качество) към вашите клиенти. Освен товa проследимостта и рисковете от замърсяване могат да се управляват по-добре чрез сертифициране на вашата система за управление и/или вашия продукт.  

С повече от 200 сертификационни програми ние можем да провеждаме комбинирани одити, спестявайки време и разходи за нашите клиенти.

Вашите предимства:

  • Според анализ на индустрията, пазарът на продукти без GMO нараства със 17% годишно и се очаква да достигне 1,1 милиарда щатски долара до 2023г.
  • Повишени възможности за пазарен дял и пазарна диференциация
  • Възможност да се отговори на търсенето от страна на потребителите и търговците на дребно за етикетиране на продукти без GMO
  • Достъп до световните пазари за продукти без GMO
  • Цялостно управление на риска
  • Съответствие с промишлените, правителствени и засягащи търговията на дребно нововъзникващи изисквания
  • Независимо потвърждаване от трета страна на обозначенията „без GMO“