Skip to content
NaturLand

Naturland – German Association for Organic Agriculture

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Все повече потребители търсят биологични стоки, произведени съгласно правилата на частни организации като Германската асоциация Naturland. Един от аспектите на тази тенденция е, че потребителите, особено в Германия, смятат социалните аспекти за важни, когато купуват биологична храна.

През 2016 г. над 43 000 земеделски производители в 46 страни произвеждат храна в съответствие с критериите на Naturland. Изискванията на Naturland трябва да се спазват в допълнение към изискванията на EU-Organic. Логото на Naturland е добре познато на европейския (най-вече на немския) пазар и в много случаи цените на продуктите, които могат да бъдат приложими по цялата верига на доставки, са по-високи от тези на продуктите сертифицирани по EU-Organic стандарта. Само артикулите, произведени в съответствие с критериите на Naturland, могат да бъдат етикетирани с логото на Naturland. Control Union Certifications има право да извършва одити по стандартите на Naturland , като в повечето случаи годишният одит по  ЕU Organic може да бъде комбиниран с одита по Naturland, спестявайки разходи и време за нашите клиенти. Ако се нуждаете от нашата подкрепа в тази насока, следва да имате подписано споразумение с асоциацията Naturland, след което Naturland ще ни възложи одитирането на вашата компания.

Сертификационните услуги по Naturland в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.

По-обща информация в Naturland general information

Стъпки при сертифицирането по Naturland certification 

Ползите за вас

Ние ще ви подкрепяме през целия процес на сертифициране, осигурявайки безпроблемно протичане на процедурата. Ще проверим дали изпълнявате всички съответни изисквания, като предоставяме на вас, вашите фермери и вашите партньори гаранции за съответствие с критериите на Naturland.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас на + 359 (0) 2 92 66 437 или на имейл bgorganic@controlunion.com