Skip to content
Sustainable Seafood

Marine Stewardship Council (MSC)

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

The Marine Stewardship Council (MSC) е международна организация с нестопанска цел. Сертификациите по MSC подпомагат опазването на световния океан, налагайки устойчиви риболовни практики и влияейки на избора, който хората правят при закупуването на морска храна с цел трансформация на този пазар в посока устойчивост.

The Marine Stewardship Council (MSC) fisheries и MSC Chain of Custody (CoC) стандартите, помагат на компаниите и организациите да популяризират и идентифицират уловената дива риба като устойчива, a риболовът отговорно управляван. Процесът на сертифициране по MSC обхваща проследяване на уловената риба от „от риболовния кораб до чинията“ и по цялата верига на доставки.

Принципите и критериите на The Marine Stewardship Council (MSC), са разработени през 1999 г. като метод за насърчаване на устойчив риболов. Стандартът MSC се прилага само за дивия риболов, независимо от размера, вида или местоположението на извършването му. Стандартът на MSC за определяне на екологично устойчиви, добре управлявани риболовни практики е фокусиран върху три основни принципа: състоянието на рибния запас, въздействието на риболова върху екосистемата и ефективността на системата за управление на риболова. За да се гарантира, че риболовните продукти се разпространияват отговорно „от риболовния кораб до чинията“, програмата  поддържа и стандарта MSC Chain of Custody (CoC). Той осигурява правила за закупуване, преработка и продажба на сертифицираните продукти.

Принципите на MSC Chain of Custody (CoC ) са:

  1. Закупуване от сертифициран доставчик
  2. Идентифициране на сертифицираните продукти
  3. Разграничение на сертифицираните продукти
  4. Регистриране на проследяемостта и обемите
  5. Сертифицираните организации разполагат със системи за управление

Ползите за вас

MSC-етикетираните продукти може да имат по-добър достъп до пазарите. Тенденцията е към по-стабилни планове за управление, като се следват стандартите на MSC, поради нарастващото предпочитание от страна на потребителите към продукти с етикети, показващи отговорност в екологичен и социален аспект.

Control Union Перу е сертифициращ орган, който извършва сертификация, проверки и одити по различни сертификационни програми. Той е акредитиран от ASI (Accreditation Services International) за програмите ASC и MSC CoC.

Control Union Перу разполага с квалифицирани одитори по целия свят, което ни позволява да направим работата си по-ефективна и рентабилна за нашите клиенти.

За повече информация, моля да се свържете с местния офис на Control Union, или ползвайте линка тук, а нашите общи условия можете да намерите тук.