Skip to content
KRAV

KRAV Inspections – Sweden

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

KRAV е частният етикет на шведския биологичен пазар. Изискванията на KRAV трябва да се спазват в допълнение към тези на EU-Organic. Нашата глобална мрежа от офиси под шапката на нашия акредитиран холандски централен офис ни позволява да направим сертифицирането ефективно и рентабилно за нашите клиенти, като същевременно поддържаме същите строги професионални процедури за одит и сертифициране.

Биологичното земеделие е начин за производство на храна, който зачита естествения жизнен цикъл. Той свежда до минимум човешкото въздействие върху околната среда и работи възможно най-естествено, без да използва ГМО.

Биологичното земеделие е част от обширна верига на доставки, която също включва преработка на храни, дистрибуция и продажба на дребно. За да бъде подходяща за биологичните пазари, цялата верига от биологично производство трябва да бъде проверена и сертифицирана. След като всички изисквания са изпълнени, сертификатът може да бъде издаден и биологичното лого може да се използва върху сертифицираните продукти.

Сертификационните услуги по KRAV в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.

Ползите за вас

Нашите проверки като независима трета страна, Ви дават възможност да заявите по-високо качество пред вашите клиенти. Като сертифицирате вашата система за управление и / или продукт, вие подобрявате проследяемостта и намалявате риска от замърсяване.

Предлагайки сертифициране по повече от 200 сертификационни програми, ние можем да провеждаме комбинирани одити, спестявайки време и разходи за нашите клиенти.

В резултат на това ще се възползвате от привилегирована позиция в очите на инвеститорите, рейтинговите агенции и други анализатори и ще имате по-добра комуникация със заинтересованите страни.

Нашата мрежа от офиси в повече от 70 страни ни позволява да направим сертифицирането по-ефективно и рентабилно, като същевременно поддържаме същите строги професионални процедури за одит и сертифициране.