Skip to content
1826c20ac9e1c77ed2c73a07ae0f035a-certification-231-200-200

JAS – Japanese Organic Regulation

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Control Union Certifications е акредитиран от Японските власти (MAFF) за сертифициране по биологичната програма JAS organic.  Нашата глобална мрежа от офиси, под шапката на акредитираното холандско централно управление, позволява да направим сертифицирането ефективно и рентабилно, като същевременно поддържаме стриктно професионалните процедури за одит и сертифициране.

Биологичното земеделие е начин за производство на храна, който зачита естествения жизнен цикъл. Той свежда до минимум въздействието на човека върху околната среда и работи възможно най-естествено, без да използва ГМО.

Биологичното земеделие е част от обширна верига на доставки, която също включва преработка, дистрибуция и търговия на дребно. За да бъде подходяща за биологичните пазари, цялата верига от биологично производство трябва да бъде проверена и сертифицирана. Ако като всички изисквания са изпълнени, сертификатът може да бъде издаден, а биологичното лого използвано върху сертифицираните продукти. Control Union Certifications може да ви предостави годишни услуги за одит и сертифициране.

Сертификационните услуги по сертифициране на JAS ORGANIC в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.

Ползите за вас

Сертифицирайки вашата система за управление и / или продукт, вие подобрявате проследяемостта и намалявате риска от замърсяване на вашата продукция.

С обхват от повече от 200 програми, ние можем да предложим провеждане на комбинирани одити, спестявайки време и разходи за нашите клиенти.

В резултат на това ще се ползвате от привилегирована позиция в очите на инвеститорите, рейтинговите агенции и други анализатори и ще имате по-добра комуникация със заинтересованите страни.

Нашата мрежа от офиси в повече от 70 страни ни позволява да направим сертифицирането по-ефективно и рентабилно, като същевременно поддържаме същите строги професионални процедури за одит и сертифициране.