Skip to content
ControlUnion ISO 22000

ISO 22000 – Food Safety Management System

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

ISO 22000 е международно признат стандарт, който комбинира подхода ISO9001 към управлението на безопасността на храните и HACCP за гарантиране на безопасността на храните на всички нива. Стандартът очертава как една организация може да демонстрира способността си да контролира опасностите, за да гарантира, че храната е безопасна.

Безопасността на храните е глобална грижа. Може да се определи като практичен подход, гаранциите и сигурността че вреди и/или потенциални заболявания не са резултат от консумацията на определeна храна. Ние сертифицираме широка гама от ISO 22000 категории по целия свят.

ISO 22000 може да се използва от всяка организация във веригата за храни. Стандартът интегрира принципите на система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP), разработена от Комисията на Codex Alimentarius. Посредством изисквания за проверка, той комбинира HACCP плана с програми за предварителни изисквания, както и други изисквания на системата за безопасност на храните.

Control Union Certifications предоставя глобално акредитирана сертификация по този стандарт за широк спектър от категории във веригата за хранителни продукти. Те включват производство на храни, производство на фуражи, съхранение и дистрибуция или производство на опаковки и опаковъчни материали.

Сертификационните услуги по ISO 22000 в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications B.V.

Ползите за вас

Прилагането на ISO 22000 може да доведе до

 • По-добро управление и комуникация
 • Гаранции за качество, надеждност и безопасност
 • Намаляване разходите при изтегляния и/или изземвания
 • Подобрена репутация и лоялност към марката
 • Повече увереност и доверие в твърденията/оповестяванията
 • По-малко болести, пренасяни с храна
 • По-добро качество и по-безопасни работни места в хранителната индустрия
 • По-добро използване на ресурсите
 • По-ефективен контрол по отношение безопасността на храните
 • Систематично управление на програми за предварителни изисквания
 • Валидна основа за вземане на решения
 • Контрол фокусиран върху приоритетите
 • Спестяване на ресурси чрез намаляване дублирането на дейности
 • По-добро планиране, намаляване на последващите процеса проверки
 • Разработване на система за управление на безопасността на храните