Skip to content
3c82c3c60a9c5c7daa9e2d4cddfe16d5-certification-219-200-200

ISCC – Certified Biomass and Bioenergy

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

ISCC EU е първата и водеща доброволна схема, базирана на Европейската директива за възобновяемите енергийни източници (RED), обхващаща екологичните и социалните аспекти на производството на биомаса. Тя е съвместима и с други схеми, базирани на същата директива. Във веригата на доставки проследяването е от ключово значение за правилното функциониране на системата.

ISCC е разработен като схема за сертифициране, която е приложима в целия свят.

Тя обхваща оценката на критерии за устойчиво производство, критерии за управление, документация за проследяване и оценка на изчисленията за намаляване на парникови газове.

 

Сертификацията ISCC отличава следните страни във веригата на доставки:

  • Първични производители, сертифицирането не е задължително (ферми, насаждения, места за произход на отпадъци и остатъци).
  • Първи пунктове за събиране
  • Преработвателни предприятия (междинни продукти или крайни горива)
  • Търговци на суровини/междинни материали или крайно гориво.

Ползите за вас

Със сертификат ISCC вашата компания може да участва като неразделен член на сертифицирана от RED верига за устойчиво снабдяване за устойчивия Европейски пазар на биогорива. Вашият валиден ISCC сертификат, издаден от Control Union, е доказателство за съответствие с изискванията на ISCC EU за устойчиво производство на биомаса, проследимост на произхода и документиране на потенциала за спестяване на парникови газове в сравнение с изкопаемите горива.