Skip to content
ControlUnion Organic EU

Input for organic farming

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Control Union Certifications предлага одобрение на вложенията в процеса на  биологично производство.  Биологичните земеделски производители са задължени да използват само разрешени вещества. В тази връзка Control Union Certifications може да извърши оценка на използваните субстанции, въз основа на официалните изисквания към производителите на торове и препарати за растителна защита.

Ние можем да Ви предоставим услуги за годишен одит и сертифициране. Биологичното земеделие е начин за производство на храна, който зачита естествения жизнен цикъл. Той свежда до минимум човешкото въздействие върху околната среда и работи възможно най-естествено, без да използва ГМО. Биологичното земеделие е част от обширна верига на доставки, която също включва преработка на храни, дистрибуция и продажба на дребно. За да бъде подходяща за биологичните пазари, цялата верига от биологично производство трябва да бъде проверена и сертифицирана. След като всички изисквания са изпълнени, сертификатът може да бъде издаден и биологичното лого може да се използва върху сертифицираните продукти.
ControlUnion Organic EU
ControlUnion National Organic Program NOP

Ползите за вас

Нашите проверки като независима трета страна, Ви дават възможност да заявите по-високо качество пред вашите клиенти. Като сертифицирате вашата система за управление и / или продукт, вие подобрявате проследяемостта и намалявате риска от замърсяване.

Предлагайки сертифициране по повече от 200 сертификационни програми, ние можем да провеждаме комбинирани одити, спестявайки време и разходи за нашите клиенти.

В резултат на това ще се възползвате от привилегирована позиция в очите на инвеститорите, рейтинговите агенции и други анализатори и ще имате по-добра комуникация със заинтересованите страни.

Нашата мрежа от офиси в повече от 70 страни ни позволява да направим сертифицирането по-ефективно и рентабилно, като същевременно поддържаме същите строги професионални процедури за одит и сертифициране.