Skip to content
HACCP

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Безопасността на храните е глобална грижа. Не само защото е важна за общественото здраве, но и поради въздействието ѝ върху международния пазар. Ето защо са разработени Системи за управление на безопасността на храните, които да управляват и гарантират безопасността и годността на храните. Освен това правилното управление на безопасността на храните е предвидено в регламентите на ЕС, както и в законодателството по света.

За поддържането на безопасността на храните Нидерландският HACCP – стандарт за система за управление на безопасността на храните, определя спецификациите и изискванията за правилно управление на безопасността на храните. Тези спецификации и изисквания са разработени и поставени под ръководството на Националния съвет на експертите – HACCP. Този орган успя да създаде ясна документация и да определи стандартите за всички дейности, които са разработени за операторите в бизнеса с хранителни продукти.

Как да се възползвате

Нидерландския HACCP стандарт се фокусира върху гарантирането на безопасността на храните. Това е постигнато с определянето, оценяването и контролирането на рисковете и опасностите, които могат да имат отрицателен ефект върху безопасността по време на: подготовката, производството, опаковането, съхранението, транспортирането, дистрибуцията, обработката или предлагането за продажба или доставката във всеки сектор във веригата за храни.

По принцип Нидерландските HACCP изисквания са приложими за всички предприятия за храни и организации, от първично производство до търговци на дребно, независимо дали са със стопанска цел или не, публични или частни. Изискванията обаче не са предназначени за компании в сферата на услугите, които работят в бизнеса с храни, като: доставчици на опаковъчни материали, доставчици или производители на оборудване в преработката на храни и/или фирми за промишлено почистване.

Как изглежда стандартът

Специално базиран на системите за управление на Codex Alimentarius и ISO, Нидерландският HACCP  стандарт може да се използва като инструмент за съответствие. Това дава възможност да се оцени продължаващото съответствие с принципите на НАССР, общите принципи за хигиената на храните, кодексите за добри практики и участието на ръководството.

В допълнение, Нидерландският HACCP стандарт може да се използва като ръководство, за да даде на операторите точните инструменти за прилагане и внедряване на подходящо оценяване, процедури и действия, за да се гарантира безопасността на храните и да се спази законодателството за безопасност на храните.

Control Union Certifications е един от сертификационните органи, който е акредитиран за сертифициране по Нидерландски HACCP стандарт в широк спектър от категории по целия свят.

Правилното прилагане на Нидерландския HACCP стандарт може да доведе до:

  • Подобряване на управлението и комуникацията в рамките на организацията
  • Намаляване на разходите, причинени от изтегления и/или изземвания
  • Подобрена репутация и лоялност към марката
  • Подновено усещане за увереност и доверие в твърденията/оповестяванията чрез повишаване на разпознаваемостта, доверието и надеждността.

Как да се сертифицирате

Сертификацията по Нидерландските HACCP изисквания следва 3-годишен цикъл. Този цикъл се състои от първоначален двустепенен одит, последван от надзор на полугодие. В някои случаи се изисква ежегоден одит за наблюдение. Последната стъпка е одит за подновяване на сертификацията, извършен 3 години след първоначалния одит.

Тази програма е акредитирана; RvA-C499.

Сертификационните услуги по Нидерландския HACCP в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications B.V.