Skip to content
EFISC GTP

GTP – European Good Trading Practices CODE

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Кодексът за добри търговски практики (GTP code) предлага добри хигиенни практики за търговия със зърнени култури, маслодайни семена, протеинови култури и други растителни продукти и техните странични продукти в рамките на Европейския съюз.

Кодът е разработен от COCERAL – официален и признат представител за търговия в рамките на Европейския съюз.

Той включва колектори, вносители, износители, дистрибутори и оператори на складове за зърнени култури, фуражи, маслодайни семена, зехтин, масла, мазнини и земеделски доставки.

GTP кодът се прилага за дейностите по събиране, съхранение, търговия и транспорт в сектора на фуражите и храните.

Прилагането му дава възможност за насърчаване на търговията в Европа чрез насърчаване на унифицирането с националните или индустриалните стандарти.

Научете повече

Ползите за вас

Посредством одита от трета страна ние независимо обосноваваме/мотивираме Вашите твърдения/обозначения
(относно качеството) към вашите клиенти. Освен това, проследимостта и рисковете от замърсяване/смесване могат да се управляват по-добре чрез сертифициране на вашата система за управление и/или продукт.

С над 200 сертификационни програми ние можем да провеждаме комбинирани одити, спестявайки време и разходи за нашите клиенти.

В резултат на това ще се възползвате от „водеща“ позиция в очите на инвеститорите, рейтинговите агенции и други анализатори и ще имате по-добра комуникация със заинтересованите страни.

Нашата мрежа от офиси в повече от 70 държави ни позволява да направим сертифицирането по-ефективно и рентабилно, като същевременно поддържаме същите строги професионални процедури за одит и сертифициране.