Skip to content
4d8450f79e8fc6c645e744600f67bf61-certification-32-200-200

GSTC – GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Пътуванията и туризмът представляват около 10 процента от световната икономическа дейност, а международният туризъм се очаква да нарасне до около 1,8 милиарда до 2030 г. Въздействието на пътуванията и туризма върху околната среда и приемащите общности може да бъде положително и отрицателно, създавайки както възможности, така и отговорности .

Критериите на Глобалния съвет за устойчив туризъм (GSTC) са опит за постигане на общо разбиране за устойчивия туризъм и са минимумът, който всеки туристически бизнес трябва да се стреми да достигне. Те са организирани около четири основни теми:

 1. Устойчиво управление
 2. Социални и икономически аспекти
 3. Културни аспекти
 4. Околна среда

Кликнете тук, за да изтеглите критериите на GSTC за хотели.

Кликнете тук, за да изтеглите критериите на GSTC за туроператори.

Всички критерии в стандартите са задължителни и трябва да бъдат изпълнени, преди да се получи сертификат. При желание да узнаете до каква степен спазвате тези стандарти, Control Union Certifications може да извърши предварителна оценка на вашето туристическо предприятие. Като алтернатива можете да използвате стандарта като контролен списък (чеклист), за да проверите дали всички критерии са спазени. Ако се нуждаете от по-обширна, съобразена с вас подкрепа, можем да ви свържем с партньорски консултантски организации.

Сертификационните услуги по GSTC в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.

Ползите за вас

GSTC сертифицирането осигурява:

 • Съответствие с най-високите социални и екологични стандарти.
 • Достоверност: CUC беше първият сертифициращ орган акредитиран от ASI за програмата GSTC.
 • Повишен достъп до потребители, търсещи устойчив туризъм.
 • Предпочитан избор за уебсайтове и агенции, предлагащи устойчив туризъм.
 • Включване в уебсайтовете на Bookdifferent (поддържа се от Booking.com) и GSTC.
 • Положително въздействие върху околната среда.
 • Ползване на логото на GSTC.
 • Подобрен имидж.

Предоставяме сертификация по индустриалните критерии на GSTC за хотели и туроператори, както за отделни предприятия, така и за групи хотели или туроператори.