Skip to content
b8397a02acde9e0a6f74216ae5a7f254-certification-94-200-200

GSES – CIRCULAR ECONOMY

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Организационната основа за Глобалната система за устойчиви предприятия GSES®, е международния стандарт за устойчиви предприятия. Кръговото (циркулиращото), устойчиво и социално отговорно предприемачество може да бъде широкообхватно за всяка компания. Системата подпомага предприемачите и възлагащите органи в предприемането на стъпки към устойчивост.

С GSES® можете да измервате къде се намира вашата организация в областта на корпоративната социална отговорност (CSR), на устойчивите обществени поръчки, на намаляването на CO2, на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ), както и на самата кръгова икономика. Системата се основава на структурата от високо ниво на ISO, като също са интегрирани и целите за устойчиво развитие на ООН. За постигане на всеки от градивните елементи на GSES® може да бъда получен отделен частичен сертификат.

В допълнение към стандарта GSES® на организационно ниво, GSES има тристепенна базова сертификация за продукти/проекти, отнасяща се до и измерваща продукти/проекти, сгради и суровини от всички различни сектори. Със стандарта за устойчив отпечатък GSES предлага глобално решение за базово измерване на продукти/проекти, сгради и суровини. Стандартът за устойчив отпечатък измерва 3 стълба: Кръгов (Цикличен), Екологичен и Здравен.

Глобалната система за устойчиви предприятия (GSES®) е световният всеобхватен надзорен стандарт за устойчивост, управляван от широк международен кръг от експерти, заинтересовани отрасли и Националния институт за устойчиво развитие на Холандия. Или накратко, GSES® е така нареченият „златен стандарт“ за устойчиво, социалноотговорно и цялостно представяне на организации, на вериги за доставки и на продукти.

Чрез преминаване през всички стъпки в системата и съпоставка на нивото в дадена организация, е възможно да се измери къде стои тази организация в момента, какво вече е постигнато и какво още трябва да се свърши, за да се прави бизнес наистина по устойчив начин.

Къщата със стълбовете на GSES:

gses house pillars 768x1086 1

Ползите за вас

 

 • Като участник ще получите ясна информация за това какво може да се подобри, къде са спестяванията и възможностите. Измервано в съответствие с международни стандарти като ISO 20400, ISO 26000, ISO 14064 и BS 8001.
 • 1 международен стандарт, който обхваща всички аспекти на устойчивост.
 • Като участник ще бъдете включен в международния регистър на GSES® и с това ставате видим на местно, национално и международно ниво, като компания работеща за един по-добър свят.
 • Можете да бъдете одитирани за по-добро класиране във вашия сектор. Чрез независимия одит вашите клиенти знаят къде се намирате в областта на устойчивия и отговорен бизнес. Одитираните компании получават по-висока оценка в системата.
 • GSES® прави вашата верига за доставки прозрачна във всички области на устойчивия бизнес.
 • Ако избирате да се подготвяте самостоятелно, като участник ще получите пълното ръководство за всеки компонент на системата. Разбира се, получавате директно и възможните допълнения към това.
 • Ако имате нужда от помощ или искате да издигнете вашата компания на по-високо ниво, ние имаме GSES® сертифицирани консултанти, които ви очакват.

Световната всеобхватна надзорна платформа за устойчивост

Два стандарта на GSES®, комбинирани в една управлявана от данни система SMART-world changing-online. Цялостната система GSES® измерва следните нива и стълбове:

 

4 нива на измерване:

 • стандартно ниво
 • ниво на организация
 • ниво на веригата за доставки
 • ниво продукт/проект

 

5 стълба на устойчивост – ниво организация:

 • Корпоративна социална отговорност – базирана на ISO 26000
 • Устойчиви обществени поръчки – базирани на ISO 20400
 • CO2 емисии – въз основа на ISO 50001 и ISO 14064-1
 • Кръгова икономика – базирана на BS 8001
 • ЗБУТ – въз основа на ISO 45001

3 стълба на устойчивост – ниво продукт/проект:

 • Кръгов (цикличен) – базиран на EMF & Cradle2Cradle
 • Устойчиви обществени поръчки – базирани на ISO 20400
 • Здраве – Съответствие с REACH

1 обща карта с резултати

ipad dashboard 082019 ndi 768x1064 1
Сертификационните услуги по GSES – CIRCULAR ECONOMY

стандарта в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.