Skip to content
7caa741092c54e4643a3feae05de1374-certification-136-200-200

GREEN KEY

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Green Key е международна екомаркировка за туристически обекти. Призът Green Key е водещ стандарт за високи постижения в областта на екологичната отговорност и устойчивото функциониране в туристическата индустрия. Тази екомаркировка представлява ангажимент на бизнеса за придържане към строгите критерии, определени от Фондацията за екологично образование.

Стандарт Green Key означава обещанието към гостите, че избирайки да отседнат в Green Key обект, те спомагат за промени на екологично равнище. Високите екологични стандарти, изисквани от такива обекти, се поддържат чрез строга документация и чести одити. Green Key се отнася за хотели, хостели, квартири и стаи под наем, къмпинги, ресторанти и атракциони.

Еко сертификация

Критериите на Green Key се основават на редица международнопризнати базови критерии, ползвани навсякъде по света (някои императивни, други препоръки и насоки за прилагане). В страни с национални оператори Green Key, е възможно действащите критерии да са по-строги или да са добавени нови, с цел адаптиране към националното законодателство, инфраструктура, климат и култура. Критериите се фокусират върху управлението на околната среда и съдържат технически изисквания, както и такива за взаимодействие с гостите, персонала, доставчиците и с местните общности. Някои от обхванатите области са: управление на околната среда; пестене на водните ресурси, отпадъците и енергията; въвличане и осведоменост на гостите и персонала; управление на храни и напитки, открити пространства и др. Критериите са проектирани така, че да бъдат лесно разбираеми.

Можете да разпознаете еко-сертифицирани хотели по логото на Green Key!

7caa741092c54e4643a3feae05de1374 certification 136 200 200

Green Key е съобразен със следните основни ритми на staygreencheck:

capture 1024x273 1
управление
ефективно устойчиво управление и спазване на закона
capture 2 1
частен и местен
справедливо и равно третиране на служителите и дестинацията
capture 3
културно – съобразни
зачитане на местните традиции
capture 4
природа и околна среда 
с грижа за майката Земя

Сертификационните услуги по Green Key  в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.