Skip to content
579ff3a0e2e99dab1306edaf9ec08e18-certification-135-200-200

GREEN KEY GLOBAL

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Green Key Global е международна организация за опазване на околната среда, която има стандартизирани програми и ресурси, създадени специално за хотелиерската и конферентна индустрии. Извисете организационните си дейности за корпоративна и социална отговорност, като подкрепите устойчиви инициативи на ваши марки и във ваши имоти за увеличаване на заетостта, за спестяване на средства и за намаляване на въглеродния ви отпечатък.

Програмата за екологичен рейтинг Green Key е предназначена да припознава хотели, мотели, комплекси и курорти, ангажирани да подобрят своите екологични и фискални резултати. На участниците в програмата се предоставя изчерпателно ръководство за това как да „отключат” възможностите за намаляване на потреблението на комунални услуги, отпадъците, емисиите и оперативните разходи. Изложени са и допълнителни препоръки за обучение на служители, ангажиране на персонала и клиентите, управление на веригата за доставки, въвличане на общността и др.

Можете да разпознаете еко-сертифицирани хотели по логото на Green Key Global!

Green Key global 300x174 1

Green Key Global е съобразен със следните основни ритми на staygreencheck:

capture 1024x273 1
управление
ефективно устойчиво управление и спазване на закона
capture 2 1
частен и местен
справедливо и равно третиране на служителите и дестинацията
capture 3
културно – съобразни
зачитане на местните традиции
capture 4
природа и околна среда 
с грижа за майката Земя