Skip to content
b7f2b1dd1d04c637569d484244030387-certification-111-200-200

Green Globe Standard

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Сертифицирането по Green Globe е структурирана оценка на устойчивостта на пътуванията и туристическите предприятия и техните партньори по веригата за доставки. Бизнесът може да мониторира за подобрения и да документира постижения, водещи до сертифициране на устойчивите дейности и управление на своите предприятия.

Стандартът Green Globe включва 44 основни критерия, подкрепени от над 380 показателя за съответствие в четири ключови области:

 1. Устойчиво управление
 2. Социални и икономически аспекти
 3. Културно наследство
 4. Околна среда

Приложимите показатели варират според вида на сертифицирането, географския район, както и местните фактори. Целият стандарт Green Globe се преглежда и актуализира два пъти за календарна година.

Кликнете ТУК за стандарта Green Globe с пълния набор от критерии.

Индустриални сектори
Ние предоставяме сертифициране по стандартите на Green Globe за следните индустриални категории:

 • Хотели и курорти
 • Конгресни центрове, места за срещи
 • Бизнес (търговия на едро/дребно)
 • Атракциони
 • Пътувания (туроператори, компании за управление на дестинации, индустрия за срещи, събития и инициативи)
 • Круизни кораби (речни и океански)
 • Голф игрища
 • Организации
 • Ресторанти
 • СПА центрове, здравни центрове
 • Транспорт (Масов транспорт, Автобусни компании, Лимузини, Наем на автомобили)
 • Срещи и събития

Сертификационните услуги по Green Globe в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.

Ползите за вас

 • Медиен обхват на Green Globe, Еквивалент на рекламната стойност, годишен натрупан потенциален обхват на аудиторията
 • Връзка с потребители, които сега очакват потвърдена екологична самоличност
 • Подобрена репутация на марката, свързана с ангажираност към местните общности и околната среда
 • По-добро управление на риска чрез редовен преглед на операциите и процесите
 • Локално и глобално признание
 • Количествен принос към местната общност
 • Включване в уебсайтовете на Bookdifferent (поддържа се от booking.com) и уебсайта и приложението на Green Globe

ИЗТЕГЛЯНЕ