Skip to content
4f964aca346fa45112b1f6bc60d9603f-certification-288-200-200

GGL – Green Gold Label

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Схемата на Green Gold Label е създадена, за да осигури увереност, че произведените продукти от биомаса са от устойчив източник. Схемата взима предвид както произхода (управление на горите или земеделието), така и информацията за веригата на доставки (енергия и въглерод). Също така е в съответствие с националните разпоредби за набавяне на устойчива биомаса като холандската програма за стимулиране на устойчивото производство на енергия.

Схемата на Green Gold Label разчита на уникален опит като една от най-ранните схеми за сертифициране на биомаса и се прилага в световен мащаб. Стандартът GGL обхваща широк спектър от различни области и обхвати. Приложими са конкретни стандарти в зависимост от точния характер на вашия бизнес като например:

  • Верига на попечителство
  • Горскостопански източници
  • Селскостопански източници
  • Генератори/комунални услуги (производителите на енергия)

Стандартите GGL също обхващат данни за енергията и въглерода, които трябва да се предоставят по цялата верига на доставки. Сертификатите за транзакции се издават за транзакции между GGL сертифицирани компании във веригата на доставки.

Одитите на GGL се извършват ежегодно. Control Union Certifications (CUC) са акредитирани от RvA (Холандски съвет за акредитация) за схемата GGL. CUC сертифицира компании по целия свят срещу изискванията на схемата.

Ползите за вас

Green Gold Label е известен като глобален сертификат за устойчива биомаса. Повече от седем милиона тона биомаса са сертифицирани със Green Gold Label за последните 14 години и днес GGL продължава да подкрепя развитието на устойчива биомаса за енергия, производство на енергия и химикали.

Като акредитиран сертифициращ орган Control Union може да извършва сертификационни одити по целия свят за производители и търговци.

Сертифицирането на GGL ви позволява да демонстрирате като производител на биомаса, търговец, доставчик или генератор, че сте в състояние да отговорите на нуждите на клиента за осигуряване на устойчивост, документация за произход на дървесината и информация за продукта.