Skip to content
FSSC 22000

FSSC 22000 – Food Safety System Certification

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Control Union Certifications е акредитиран за сертифициране по FSSC 22000, това е сертификационна програма на системи за безопасност на храни/фуражи и системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO22000 / 9001, специфични за сектора програми за предварителни изисквания  (PRPs) и допълнителни изисквания на схемата.

FSSC 22000 се фокусира върху гарантирането на безопасността на храните чрез определяне, оценяване и контролиране рисковете и опасностите по време на преработката, производството, опаковането, съхранението, транспортирането, дистрибуцията, обработката или предлагането за продажба или доставка във всеки сектор на веригата за хранителни продукти.

Програмата е собственост на Фондация FSSC 22000 и е акредитирана. Регистрираните сертифициращи органи по FSSC могат да предоставят независима сертификация от трета страна съобразно стандарта. FSSC 22000 стандартът е признат от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI).

Програмата е предназначена за одит, сертифициране и регистрация на системи за управление на безопасността на храните за следните обхвати и категории продукти:

 • Отглеждане за месо, мляко, яйца и мед (с изключение ползването на капани, лов и риболов).
 • Производство на хранителни продукти, като нетрайни животински или растителни продукти, продукти с голяма трайност при нормални условия и (био) химикали.
 • Производство на опаковки за храни и опаковъчни материали (например материали, които имат пряк или непряк контакт с храната).
 • Производство на храни и фуражи, като храни за домашни любимци, животни и риба.
 • Услуги за транспорт и съхранение, включително тези по веригата за доставка на храни.
 • Подготовка на кетъринг, съхранение и, където е приложимо, доставка на храна за консумация, на мястото на приготвяне или на друг свързан обект.
 • Предоставяне на готови хранителни продукти на дребно и на едро на клиент (например търговски обекти и търговци на едро).
 •  

Сертификационните услуги по FSSC 22000 в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications B.V.

Ползите за вас

FSSC 22000 ръководи и предоставя на операторите на храни правилните инструменти, които да им помогнат да приложат подходящи оценки, процедури и действия за гарантиране на безопасността на храните и спазването на законодателството.

Правилното внедряване на FSSC 22000 изискванията може да доведе до:

 • Одобрение от GFSI (това одобрение се изисква за големите търговци на дребно по целия свят).
 • Разработване на собствена система за управление на безопасността на храните, включително съответствие с изискванията, определени в FSCC 22000.
 • По-добро управление и вътрешна комуникация.
 • Намаление на разходи, възникващи поради изтегляния и/или изземвания.
 • Подобрена репутация и лоялност към марката.
 • По-силно усещане за увереност и доверие в твърденията/оповестяването чрез повишена разпознаваемост, доверие и надеждност.

Тази програма е акредитирана; RvA-C499.