Skip to content
2aaa6d2a8746d85959e9531080e06c6b-certification-224-200-200

FSC® – FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Сертификацията за управлението на гори дава на обществото още една увереност, че дървесните продукти произхождат от гори, които се управляват по отговорен, правилен и устойчив начин – нещо, което става все по-важно.

Отговорното и устойчиво управление на горите е жизненоважен въпрос през последните десетилетия.

Неадекватните и неправилни практики на управление застрашават дългосрочната жизнеспособност на много горски територии и това значително намалява техния икономически потенциал, като води след себе си и отрицателни социални и екологични въздействия.

Информираността на обществото и търсенето на сертифицирани дървесни продукти нараства, а сертификацията за управлението на гори дава необходимото уверение, че дървесните продукти произхождат от гори, управлявани по отговорен, правилен и устойчив начин.

Производителите и доставчиците, които искат да гарантират, че дървесните им продукти произхождат от сертифицирани гори и желаят да предадат тази гаранция до крайния потребител, трябва да докажат произхода на ползваните материали. Това се постига чрез сертифициране за проследяване на продукцията/произхода (Chain of Custody (CoC)).

Control Union Certifications е независим сертифициращ орган, който извършва инспекции, одити, проверки и издава сертификати по Forest Stewardship Council (FSC), по PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), Keurhout и Регламента на ЕС за дървесината (EU TR).

FSC

Сертификационните услуги по FSC в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications B.V.

 

Ползите за вас

Горските стопани и собственици, игнориращи/неглижиращи важността на устойчивото управление, стават много уязвими. Свръх-експлоатацията или неподходящите лесовъдски мерки от тяхна страна води до сериозно изчерпване на природните ресурси и повишена обществена критика. Ето защо все повече стопани и собственици търсят сертификация за управлението на горите си.

Control Union Certifications разполага с глобална мрежа от офиси. Това ни позволява да направим работата си по-ефективна и по-рентабилна за нашите клиенти, като същевременно поддържаме същите строги професионални процедури за одит и сертификация.

Тази програма е акредитирана с код ASI-ACC-017.