Skip to content
155d413b28d41f024cb1bdd4be6d98cb-certification-259-200-200

FSA – FARM SUSTAINABILITY ASSESSMENT

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Оценка на устойчивостта на земеделските стопанства, е инструмент от Инициативата за устойчиво земеделие, за ангажиране, оценка и подобряване на практиките за устойчивост на ниво ферма.

Control Union е глобален доставчик на услуги за селскостопанската индустрия и официално одобрен от SAI Platform за извършване на оценки на устойчивостта на фермерите (FSA). По тази програма ние извършваме проверки на доставчици и фермерите, произвеждащи търгуваните селскостопански продукти.

SAI Platform е създадена през 2002 г. от хранителната индустрия с цел да подкрепи развитието на устойчивото земеделие в световен мащаб. Към днешна дата, SAI Platform има над 90 членове от глобалната верига на доставки на храни и напитки, обхващаща всички основни стоки и суровини. SAI Platform насърчава развитието и прилагането на устойчиво земеделие чрез разработване на различни инструменти и насоки.

Един от тези инструменти е FSA. Чрез програмата FSA платформата SAI се стреми да подкрепя земеделските производители и компаниите в преминаването към устойчиво производство на земеделски суровини.

Чеклистата на FSA се състои от 112 въпроса, обхващащи социални, екологични и икономически теми. Има три възможности за внедряване:

  1. Benchmarking: ферма или фермерска група, отговаряща на еталонен Benchmark??? стандарт може да кандидатства за съответно изпълнение (бронз, сребро или злато).
  2. Самооценка и последваща проверка: фермер или фермерска група извършват самооценка, които биват проверявани от Control Union
  3. Хибрид: комбинация между опции 1 и 2.

Преминаването през процеса на FSA, включва три стъпки

  1. ангажиране: фермера/фермерската групата трябва да познава изискванията за устойчивост на FSA
  2. оценка: оценяват се селскостопанските практики в базата за доставки
  3. подобрение: стремежът е към непрекъснатото усъвършенстване, като се работи за подобрение на земеделските практики.

FSA е програма за проверка и потвърждение, а  проверката от трета страна е задължителна за компании, ферми и фермерски групи, които искат публично да заявят определено ниво на съответствие и изпълнение според FSA критериите , нат яхната базата и или/тези на фермерите участващи във фермерската група участваща във FSA програмата. Проверката от трета страна се състои от проверка на системата за управление на фермата и оценки на фермите на място.

Control Union работи с програмата FSA в над 15 държави.  Ние провеждаме верфикационни одити за проверка, проверка на системата за управление на стопанствата, обучения за фермери и доставчици,  внедряване на планове за подобрения и др.

Верификациите по  FARM SUSTAINABILITY ASSESSMENT в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications BV

Ползите за вас 

FSA помага на компаниите и фермерите да спестят време и ресурси.

За фирми:

  • предоставя единен и общоприет инструмент, съобразен със специфичните изискванията на индустрията, за постигане на целите за устойчивост при доставките
  • помага да се намали тежестта на необходимостта от оценка и проверка на множеството земеделски практики, съобразно различни схеми и кодове.

За фермери:

  • спестява време и ресурси, тъй като с използването само на един референтен инструмент, не е необходимо да се попълвате множество оценки за множество клиенти
  • помага за подобряване на техните практики и увеличава бизнес възможностите им с компании, интересуващи се устойчиви източничи за доставки