Skip to content
03542eb2cfc6bc427e277a89865cbe64-certification-229-200-200

EU Organic Regulation (EU) 2018/848 of Organic Production and labelling of organic products

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

От самото начало на биологичното сертифициране на Европейския съюз (ЕС), Control Union Certifications обслужва компании по целия свят с широк спектър от услуги, включително биологично сертифициране и издаване на сертификати за инспекция (C.O.I.) чрез TRACES.

Принципът на биологичното земеделие е устойчивото производство на храна от балансирана и плодородна почва. Сертифицираните стопанства трябва да се управляват в съответствие с биологичните разпоредби без генетично модифицирани организми (ГМО) и синтетични вещества. По време на фазите на производство и преработка биологичните и небиологичните продукти трябва да бъдат ясно разграничени за да бъде предотвратено замърсяването. За да могат продуктите да навлязат на биологичния пазар, трябва да се провери цялата верига за биологично производство. Ако всички изисквания са изпълнени, може да се издаде биологичен сертификат и да се разреши използването на подходящо лого върху сертифицираните продукти.

Вносът на биологични продукти от трети страни – извън ЕС, трябва да бъде придружен от сертификат за инспекция (COI), издаден чрез европейската електронна система TRACES. От 19 октомври 2017 г. използваният до този момент Сертификат за транзакции при внос (ITC), не може да бъде използван за внос в Европейския съюз.

Глобалната мрежа от офиси на Control Union Certifications ни позволява да направим сертифицирането по-ефективно и рентабилно, като същевременно поддържаме същите строги професионални процедури за одит и сертифициране.

Публикации: Списък на операторите, подлежащи на контрол

В България Control Union Certifications е одобрен контролен орган на биологичното производство от  страна на Министерството на земеделието и храните  от 2007 г. под кодов номер BG-BIO-07.

Сертификационните услуги в България се предоставят на български език, с български одитори, от името на името на Control Union Certifications.

Ползите за вас

Control Union Certifications сертифицира компании по цял свят и предлага широка гама от сертификационни програми, някои от които могат да бъдат свързани и комбинирани с биологичните сертификации. С едно посещение на нашия одитор , вие можете да бъдете сертифицирани по няколко стандарта – биологични и други, между които USA_NOP, BIOSWISS, KRAV и други.