Skip to content
Danube Soya

DONAU SOJA/ ДУНАВСКА СОЯ

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Control Union е глобален доставчик на услуги за соевата индустрия и е официално одобрен от Danube Soya. Ние извършваме услуги за проверка на пълната верига на доставки от соевата плантация до крайните потребители по целия свят.

Програмата „Дунавска соя“ („Европейска соя“) е създадена с цел насърчаване и разпространение на отглеждането, преработката и предлагането на пазара на качествена немодифицирана генетичнo соя с контролиран произход от Дунавския регион (и Европа).

Дунавската соя и Европейската соя са продукти с контролиран произход и качество, които се различават само по отношение на произхода на соевите зърна. Те имат две основни характеристики:

  1. Соевите зърна произхождат от Дунавския регион (Дунавска соя) или от Европа (Европейска соя).
  2. Соевите зърна и продуктите, получени от тях, не са генетично модифицирани.

Сертификационните услуги по DONAU SOJA/ ДУНАВСКА СОЯ в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications B.V.

Ползите за вас

Посредством одита от независима трета страна ние обосноваваме/мотивираме Вашите твърдения/обозначения (относно качеството) независимо към вашите клиенти. Като сертифицирате вашата система за управление и/или продукт, вие подобрявате управлението на проследимостта и риска от замърсяване/смесване.

С над 200 програми за сертификация ние можем да провеждаме комбинирани одити, спестявайки време и разходи за нашите клиенти.

В резултат на това ще се възползвате от „водеща“ позиция в очите на инвеститорите, рейтинговите агенции и други анализатори и ще имате по-добра комуникация със заинтересованите страни.

Нашата мрежа от офиси в повече от 70 страни ни позволява да направим сертифицирането по-ефективно и рентабилно, като същевременно поддържаме същите строги професионални процедури за одит и сертифициране.