Skip to content
ecfdd58ea389c49b67d319d251d63d0d-certification-100-200-200

CUMCS Control Union Medical Cannabis Standard

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Стандартът Control Union Medical Cannabis Standard G.A.P. (CUMCS-G.A.P) е уникален стандарт в световен мащаб, обхващащ отглеждане и първична обработка на растения от рода на конопа (канабис) за медицински цели. Това е собствен стандарт на Control Union Certifications, като много ферми, земеделски производители и предприятия от различни точки на света вече са избрали и работят по него.

Съдържанието на стандарта обхваща етапите на производство на семена и разсад, отглеждане, прибиране и първична обработка на реколтата от коноп (канабис). Със сертификата CUMCS-G.A.P се издава и сертификат за съответствие с GACP.

Control Union Certifications предоставя чрез трета страна провеждане на тестове по стандарта EU-GMP за етапите на производство на медицински продукти от канабис.

CUMCS-G.A.P служи като практически наръчник за добри земеделски практики (GAP) при отглеждане и обработка на канабис навсякъде по света.

Този стандарт се основава на

 • Насоки на Световната здравна организация (СЗО): Насоки на СЗО за добри земеделски практики и събиране (GACP) на лечебни растения – Женева 2003
 • Насоки на холандското правителство относно канабис за медицинска употреба: Насоки за отглеждане на канабис за медицински цели, Nederland, декември 2002 г.
 • Международен стандарт за добра земеделска практика: GLOBAL G.A.P. IFA 4.0 (FV), март 2013 г.

Този стандарт включва покритие на:

 • Отглеждане на разсад от генетично одобрени видове: генотип, хемотип, фенотип, предотвратяване на инфекции, проследимост
 • Структура на фермата, одобрена от държавните власти.
 • Качество на крайния продукт.
 • Служители – одобрени и обучени.

CUMCS-G.A.P осигурява:

 • Най-доброто качество на изпълнение
 • Ефективен процес и последователно производство
 • Прозрачност на процеса.
 • Ясни насоки за отговорност.
 • Вътрешна удовлетвореност на клиентите.
 • Подобрена комуникация.
 • Подобрен контрол.
 • По-ефективно валидиране и документиране на техники, методи и процедури.
 • Валидна основа за вземане на решения.
 • Подобрена документация.
 • Подобрена репутация и лоялност към марката.
 • Признат сертификат от много търговци на дребно, компании за хранителни услуги и медицински производители по целия свят.

За подробности, моля, свържете се с нас чрез този формуляр или на мобилен телефон: 00359889573554