Skip to content
a547e8e7eb923bcf00e9ceca9fe00c1f-certification-243-200-200 (1)

COSMOS – Organic Cosmetic Standard

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Потребителите днес обръщат все повече внимание на качеството и безопасността на козметиката която употребяват, както и са наясно с възможните опасности от използването на синтетични съставки в нея.

COSMOS (Cosmetic Organic Standard) е световен частен стандарт, който се придържа към принципите на насърчаване използването на биологични съставки в козметичните продукти, както и производствени процеси,  които са природосъобразни и безопасни за човешкото здраве, включително за разширяване на концепцията за „зелени химикали“.

Стандартът разделя вида на съставките, използвани в козметичните продукти на пет категории и определя изискванията за всяка една от тях. Компаниите трябва да осигурят свеждане на опаковките до минимум, да използват опаковки които не замърсяват околната среда, както и трябва да притежават планове за управление на отпадъците и за управление на въздействието върху околната среда на техните производства.

Сертификационните услуги по COSMOS стандарта в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.

Ползите за вас

Control Union е признат сертифициращ орган, акредитиран за сертифициране по COSMOS. Ние сертифицираме компании по целия свят и предлагаме широка гама от програми за сертифициране, вариращи от текстил и биогорива до горско стопанство и аквакултури. Нашата глобална мрежа от офиси ни позволява да направим сертифицирането по-ефективно и рентабилно, като същевременно поддържаме същите строги професионални процедури за одит и сертификация