Skip to content
af0f447e6b0ea38d4fbcb8080c720ec0-certification-45-200-200

CCS – Content Claim Standard

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА

CCS (Content Claim Standard) предоставя на компаниите инструмент за проверка съдържанието на конкретни използвани материали. Всяка организация участваща във веригата на доставки се проверява от независима трета страна. CCS е основата за всички Textile Exchange стандарти за проследяване на веригата на доставки (продукцията).

CCS проверява наличието и количеството на даден материал в крайния продукт. Стандартът проследява материалния поток от неговия произход, до крайния продукт, а сертифицирането се извършва от акредитирана трета страна. Това позволява прозрачна, последователна, изчерпателна и независима оценка и верификация на съдържанието на материала в обозначенията/твърденията за продуктите. На сертификация и верификация на съдържанието на материала в обозначенията на продуктите подлежат компании за омаганяване на памука, предене, тъкане, плетене, боядисване, печатане/щамповане и шиене. Сертификацията по CCS  може да се използва като инструмент при бизнес към бизнес търговски отношения, с който компаниите гарантират качеството на търгуваните продукти. Също така служи като основа на стандарти за проследяване на веригата на доставки, които са разработени около конкретни суровини.

Допълнителна информация

Сертификационните услуги по CCS -Content Claim Standard

в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications

Научете повече

Как да се възползвате

Извършвайки проверки в качеството си на независима трета страна, ние ви даваме възможност да заявите и гарантирате качеството, което предлагате на вашите клиенти.

Сертифицирането на вашата система за управление и/или вашия продукт, ви дава също и по- добра проследяемост, както и управление на рисковете от замърсяване.

С над 200+  сертификационни програми в нашето портфолио, ние имаме възможност да провеждаме комбинирани одити, спестявайки време и разходи за нашите клиенти.

Това ви дава “челна“ позицията  в очите на инвеститорите, рейтинговите агенции и други анализатори, а също така и подобрена комуникация със заинтересованите страни.

Нашата мрежа от офиси в повече от 70 държави ни позволява да направим сертифицирането по-ефективно и рентабилно, като същевременно поддържаме същите строги, професионални процедури за одит и сертифициране.