Skip to content
682faae5bbd14648717c4f2815ceba4c-certification-217-200-200

BRCGS

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

BRC GS посочват какво се изисква от организациите, както и помагат да се гарантира на клиентите, че продуктите са безопасни, законни и с високо качество.

BRC GS е водеща организация за защита на марките и потребителите, използвана в над 130 държави. Стандартите на BRC GS гарантират стандартизирането на критериите за качество, безопасност и експлоатация и гарантират, че производителите изпълняват своите задължения и осигуряват защита на крайния потребител. Сертифицирането по стандартите на BRC GS често е основно изискване на водещите търговци на дребно, производители и организации в сферата на обслужване с храни.

Стандартите на BRC GS се прилагат за различни сектори от веригата за доставки на храни и потребителски продукти и включват ангажираност на висшето ръководство, оценка на риска, анализ на опасностите, управление на качеството и добри производствени практики.

Control Union Certifications предоставя сертификация по следните стандарти:

brcgs food logo cmyk

Глобален стандарт за безопасност на храните

Този стандарт определя критериите за безопасност на храните, качеството и експлоатационните критерии, изисквани от организацията за производство на храни. Стандартът не се прилага за хранителни продукти, които не са подложени на никакъв процес в одитирания обект или за дейности, свързани с търговия на едро, внос, дистрибуция или съхранение извън прекия контрол на компанията. Този стандарт е признат от Global Food Safety Initiative (GFSI).

brcgs_storage_logo_cmyk

Глобален стандарт за съхранение и разпространение

Този стандарт се прилага за компании, осигуряващи съхранение, търговия на едро и дистрибуция на хранителни и нехранителни продукти и също е признат от GFSI.

brcgs packaging logo cmyk

Глобален стандарт за опаковки и опаковъчни материали

Това се отнася до производителите на опаковки и опаковъчни материали, използвани при опаковане и пълнене на храни и за козметика, тоалетни принадлежности и други потребителски продукти и материали. Този стандарт е признат от GFSI.

brcgs agents logo cmyk

Глобален стандарт за агенти и брокери

Това се отнася за компании от веригата за доставки на храни и/или хранителни опаковки, които предоставят услуги за закупуване, внос или разпространение на продукти. Тези компании включват търговци, брокери, вносители и износители.

Сертификационните услуги по BRC GS в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.

Ползите за вас

Control Union Certifications е акредитиран, за да сертифицира голям брой категории по стандартите BRC GS по целия свят.

Не сме акредитирани за следните стандарти (все още):

– BRC GS агенти и брокери

Правилното прилагане на стандартите BRC GS може да доведе до следните предимства:

  • Признат сертификат от много търговци на дребно, компании за хранителни услуги и производители по целия свят.
  • Намаляване на разходите, свързани с изтегления и/или изземвания.
  • Подобряване на репутацията и лоялността към марката.
  • Подобрени насоки за прилагане на качеството и безопасността в организацията.

Тази програма е акредитирана; RvA-C412.