Skip to content
BioSuisse

Bio Suisse

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Biosuisse е частния етикет на швейцарския биологичен пазар и собственик на регистрираната търговска марка Bud. Неговите стандарти представляват частноправни  указания и насоки, надвишаващи минималните правни изисквания в съществени аспекти (EU-Eco-регламент  834/2007 или други еквивалентни). Бизнеси извън Швейцария, съответстващи с изискванията на стандартите и желаещи да реализират своите продукти в Швейцария, могат да получат сертификат Bio Suisse.

Сертифициране BIOSUISSE

Валидна биологична сертификация – Регламент (ЕО) № 834/2007 или NOP, еквивалентна на швейцарската наредба за биологичното земеделие, е основата за сертифициране съгласно стандартите Biosuisse. При тази сертификация винаги трябва да бъде посочен купувач / вносител на продуктите в Швейцария.

Сертифицирането се извършва от дъщерното дружество на Biosuisse, International Certification Biosuisse AG (ICB). Подробна информация е достъпна на www.icbag.ch.

Процедура

В България Biosuisse инспекцията може да се комбинира с друга биологична инспекция.

Моля, свържете се с нас, ако желаете проверка по Biosuisse заедно с друга биологична инспекция.

Ползите за вас

Нашите проверки като независима трета страна, Ви дават възможност да заявите по-високо качество пред вашите клиенти. Като сертифицирате вашата система за управление и / или продукт, вие подобрявате проследяемостта и намалявате риска от замърсяване.

Предлагайки сертифициране по повече от 200 сертификационни програми, ние можем да провеждаме комбинирани одити, спестявайки време и разходи за нашите клиенти.

В резултат на това ще се възползвате от привилегирована позиция в очите на инвеститорите, рейтинговите агенции и други анализатори и ще имате по-добра комуникация със заинтересованите страни.

Нашата мрежа от офиси в повече от 70 страни ни позволява да направим сертифицирането по-ефективно и рентабилно, като същевременно поддържаме същите строги професионални процедури за одит и сертифициране.