Skip to content
ControlUnion ATBF-1

ATBF – Antibiotic Free

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Antibiotic-free (ATBF) е първата стъпка за регулиране и контрол на употребата и остатъците от антибиотици. Сертификатът ATBF се дава на компании, които не прилагат антибиотици в нито един етап на отглеждане във фермите, или спазват определените периоди без ползване на антибиотици.

Прекомерната употреба на антибиотици се счита за основната причина за растежа и разпространението на устойчиви на антибиотици микроорганизми. Само в Европа Световната здравна организация (СЗО) изчислява здравни разходи, свързани с антибиотична резистентност, на 1,5 милиарда евро. Тази тревожна тенденция е класифицирана като една от най-големите заплахи за световното здраве.

Целта на ATBF сертифицирането е да се анализира и открие наличието на вредни остатъци от антибиотици в продукти от животински произход. Програмата подпомага компаниите при определянето и управлението на най-критичните производствени точки и гарантира на потребителя прозрачност и проследимост на практиките на отглеждане, на които животното е било подложено през последните месеци или през целия си живот. Компаниите, заинтересувани за околната среда и здравето на своите клиенти, са длъжни посредством процедура за оценка на риска да определят условията на отглеждане и онези аспекти, които могат да повлияят на здравето на животните.

Сертификационните услуги по ATBF – ANTIBIOTIC FREE в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications B.V.

Ползите за вас

Control Union сертифицира компании от цял свят и предлага широка гама от програми за сертифициране. Нашата глобална мрежа от офиси ни позволява да направим сертифицирането по-ефективно и рентабилно.

Сертифицирането на ATBF помага за подобряване на проследимостта и снижаване на рисковете от замърсяване с антибиотици чрез проверка на продукта и управление на системата. Сертифицирането на ATFB позволява на компаниите:

  • да участват активно в подържането на здравето както по отношение на животните, така и в социален и екологичен аспект.
  • да получат достъп до съществуващи и нови пазари, фокусирани върху висококачествени продукти.
  • постигане на по-висока ефективност, водеща до икономически ползи.

Като резултат от това, компаниите ще се ползват с имиджа на пионери в очите на клиентите  и ще гарантират спазването на новите политики за здраве и безопасност.