Skip to content
ASC

ASC – Aquaculture Stewardship Council

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Стандартите на Съвета за управление на аквакултурите (ASC), рибарството и ASC CoC (Chain of Custody) помагат на компаниите и организациите да популяризират и идентифицират риба, отглеждана във ферми, като отговорно произведена. Процесът на сертифициране по ASC CoC обхваща всички стъпки от „ферма до чиния“, за да се гарантира проследимост за всички продукти.

Съветът за управление на аквакултурите (ASC) е основан през 2010 г. от Световния фонд за дивата природа (WWF) и Холандската инициатива за устойчива търговия (IDH), за да създаде водеща в света програма за сертифициране на индустрията на аквакултури. Той обхваща голямо разнообразие от дейности и процеси свързани с аквакултурите в световен мащаб и отчита както екологични, така и социални аспекти при производството им, за да гарантира отговорното изпълнение. ASC сертифицираните продукти трябва да бъдат сертифицирани също и по стандарта Chain of Custody (CoC) , осигуряващ правилата за закупуването, обработката и продажбата на сертифицирани ASC продукти.

 

ASC стандартите обхващат следните принципи:

  1. Спазване на закона (спазване на закона, законното право на ползване).
  2. Опазване на природната среда и биологичното разнообразие.
  3. Опазване на водните ресурси.
  4. Запазване на разнообразието от видове и диви популации (напр. Предотвратяване на бягства, които могат да представляват заплаха за дивите риби).
  5. Отговорно използване на храни за животни и други ресурси.
  6. Здраве на животните (без излишно използване на антибиотици и химикали).
  7. Социална отговорност (напр. Липса на детски труд, здраве и безопасност на работниците, свобода на правото на сдружаване, връзки с общността).

Ползите за вас

Консумацията на риба се увеличава с нарастването на нуждата от богата на протеини храна. Фактите показват, че яденето на риба като цяло е по-здравословно и по-достъпно, а може би и по-добро за околната среда – в сравнение с консумацията на месо. Потребителите днес изискват отговорно произведена аквакултура. ASC се фокусира върху екологичните и социалните аспекти.

  • Предимствата за притежателите на сертификати ASC включват поддържане на съществуващата пазарна позиция и потенциал за създаване на нови такива.
  • Ползите за хората, които зависят от рибовъдството, включват насърчаването на отговорно управление на рибните стопанства и принос към поминъка на общностите.
  • Ползата за потребителите включва улесняване на съзнателния и отговорен избор.

Control Union Перу е сертифициращ орган, който извършва сертификация, проверки и одити по различни сертификационни програми. Той е акредитиран от ASI (Accreditation Services International) за програмите ASC и MSC CoC.

Control Union Перу разполага с квалифицирани одитори по целия свят, което ни позволява да направим работата си по-ефективна и рентабилна за нашите клиенти.

За повече информация, моля да се свържете с местния офис на Control Union, или ползвайте линка тук, а нашите общи условия можете да намерите тук.