Skip to content
Сертификация GOTS, сертификация, global organic textile standard

GOTS – Global Organic Textile Standard

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА

Global Organic Textile Standard (GOTS) е международно признат стандарт за органичен текстил. От въвеждането си през 2006 г. GOTS демонстрира практическата си насоченост и се подкрепя от нарастването на потреблението на органични влакна и търсенето на единни критерии за преработка в индустрията и търговията на дребно.

GOTS гарантира органичния статус на текстила от събирането на суровините чрез екологично и социално отговорно производство до етикетиране, с цел да даде сигурност и увереност на  потребителя. Стандартът обхваща обработката, производството, опаковането, етикетирането, търговията и дистрибуцията на всички текстилни изделия, изработени от най-малко 70 процента сертифицирани органични естествени влакна. Крайните продукти от влакна могат да включват, но не се ограничават до прежди, тъкани, дрехи и домашен текстил. Този стандарт не определя критерии за кожени изделия.

Сертификационните услуги по GOTS – GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD

в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications

Как да се възползвате

Извършвайки проверки в качеството си на независима трета страна, ние ви даваме възможност да заявите и гарантирате качеството, което предлагате на вашите клиенти.

Сертифицирането на вашата система за управление и/или вашия продукт, ви дава също и по- добра проследяемост, както и управление на рисковете от замърсяване.

С над 200+  сертификационни програми в нашето портфолио, ние имаме възможност да провеждаме комбинирани одити, спестявайки време и разходи за нашите клиенти.

Това ви дава “челна“ позицията  в очите на инвеститорите, рейтинговите агенции и други анализатори, а също така и подобрена комуникация със заинтересованите страни.

Нашата мрежа от офиси в повече от 70 държави ни позволява да направим сертифицирането по-ефективно и рентабилно, като същевременно поддържаме същите строги, професионални процедури за одит и сертифициране.