Skip to content
Сертификация GLOBAL GAP, global glap сертификация, сертификация

The GLOBALG.A.P

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Стандартът GLOBALG.A.P. добавя стойност към добрите селскостопански практики и дава увереност у потребителите за начина, по който се произвежда продукцията във фермите. Това се постига чрез ограничаване вредното въздействие на земеделските дейности върху околната среда, намаляване ползването на химикали, осигуряване на отговорен подход по отношение на здравето и безопасността на работниците и хуманно отношение към животните.

В ерата на непрекъснати промени и развитие с повишена загриженост към здравето, околната среда и ресурсите, търговците на дребно и потребителите търсят продукти, получени по отговорен начин. Това налага производителите от цял свят да отговарят на стандарта GLOBALG.A.P, който е международно признат за селскостопанско производство и гарантира безопасно и устойчиво производство на храни.

GLOBALG.A.P. сертификацията включва следните аспекти:

  • Безопасност на храните и проследимост
  • Околна среда
  • Здраве, безопасност и благосъстояние на работниците
  • Хуманно отношение към животните
  • Интегрирано управление на земеделските култури (ICM)

Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP)

Контрол Юнион предоставя сертификационни услуги в следните области:

1. IFA (Стандарт за интегрирано управление на фермите) за фермерските практики при земеделските култури, животновъдството и аквакултурите;

2. Проследимост на продукцията (COC);

3. Производство на комбинирани фуражи (CFM).

Освен това можем да предложим допълнителни модули като Оценка на риска за социалните дейности (GRASP), Протокол на Алберт Хайн за управление на отпадъците (AH), NURTURE и FloraHolland IDA.
Борсата за цветя FloraHolland има амбицията да отговори на критериите на FSI 2020 за отглеждане и търговия с декоративни култури. Инициативата за устойчиво цветарство (FSI) се разглежда като водеща програма за повишаване устойчивостта на международната градинарска верига, на която трябва да отговаря производството на цветя и декоративни растения посредством сертифициране на производителя.

Сертификатите, възприети като гаранция за устойчиво отглеждане са MPS-ABC, MPS-GAP или допълнителния модул GLOBALG.A.P. IFA +. За да отговорите като производител на допълнителните изисквания на FloraHolland, може да заявите нашата оферта чрез попълване на формуляра ТУК, или при необходимост на друг език от тук: испански, английски, италиански на немски.

Помощ за сертифициране на стопанства

От 19 февруари 2024 год. фермерите могат да кандидатстват за подпомагане чрез схемата „ПОМОЩ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СТОПАНСТВА В СЕКТОР „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ ПО СТАНДАРТА GLOBALG.A.P.“. Целта на тази помощ е да се оптимизира производственият процес на качествени селскостопански продукти в сектора на плодовете и зеленчуците, като се намали използването на химически суровини и се намали вредното въздействие върху околната среда от земеделските операции, чрез въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P. Срокът за кандидатстване е до 30 октомври 2024 г.

Сертификационните услуги по GLOBALG.A.P. в България се предоставят от Контрол Юнион България от името на Control Union Certifications.

Ползите за Вас

 

Посредством одита от независима трета страна ние обосноваваме Вашите твърдения (относно качеството) към клиентите. Още повече, сертифицирайки системата си за управление и/или продукта си, вие подобрявате проследимостта и ограничавате риска от замърсяване/смесване.

Предлагайки над 200 програми за сертификация ние можем да провеждаме комбинирани одити, спестявайки време и разходи за нашите клиенти.

В резултат на това ще се възползвате от „водеща“ позиция в очите на инвеститорите, рейтинговите агенции и други анализатори и ще имате по-добра комуникация със заинтересованите страни.

Нашата мрежа от офиси в повече от 70 страни ни позволява да направим сертифицирането по-ефективно и рентабилно, като същевременно поддържаме същите строги професионални процедури за одит и сертифициране.