Контрол Юнион България с удоволствие съобщава, че на 24.11.2021 г. получи акредитация по ISO 17020: 2012, контролен орган тип „А“, от ИА БСА България.

Контрол Юнион България с удоволствие съобщава, че на 24.11.2021 г. получи акредитация по ISO 17020: 2012, контролен орган тип „А“, от ИА БСА България. Въз основа на демонстриран професионализъм, компетентност и познаване на спецификата и правилата на GAFTA стандарта, Контрол Юнион България беше акредитиран с обхват на акредитация съответстващ на изискванията на GAFTA към органите за контрол.  След успешната независима оценка от страна на ИА БСА България, Контрол Юнион България е днес един от първите органи за контрол в България, акредитирани съобразно изискванията на международния стандарт ISO 17020: 2012.

 

Сертификатът за акредитация № 74 ОКА от 24.11.2021 г. показва, че Контрол Юнион България изпълнява изискванията на стандарт ISO 17020:2012 като контролен орган тип А, извършващ контрол на:

Стоки в насипно състояние или пакетирани: зърнени култури, варива, шрот; преди/при товарене/складиране в/на: водни транспортни средства; сухопътни транспортни средства; жп вагони; складове/силози; Контрол на чистотата; Контрол на количество по кантар и по Драфт сървей. Вземане, формиране, манипулиране и разпространение на проби.

Акредитацията осигурява признание за нашите способности да предоставяме компетентни услуги с последователни надеждни резултати и демонстрира, че нашите услуги, политики, практики и процедури отговарят на необходимите спецификации и ще ни позволи да продължим да развиваме нашия бизнес.

Това също така ще гарантира, че нашите клиенти получават висококачествени услуги, основани на почтеност, независимост, безпристрастност и поверителност, и ще подобри допълнително качеството на нашата услуга, което ще допринесе за успеха на нашите клиенти в бъдеще.

Control Union Plastic certifications

Намираме се в разгара на глобална „Криза на пластмасата“! Производството на пластмаса се очаква да се увеличи четири пъти до 2050 г., като по-малко от 9% от пластмасите в момента се рециклират, а замърсяването с пластмаса засяга всяко кътче на нашата планета.Предвид сериозността на тази криза, бизнесът повече от всякога трябва да заяви, демонстрира и удостовери начините и политиката си за рециклиране, намаляване употребата на пластмаса и възприемането на алтернативни материали, чрез надежден процес на сертификация. Натискът за намаляване на използването на пластмаса се очаква както от крайните потребителите, така и от правителствата и обществото като цяло.В Control Union разполагаме с множество схеми за сертификация и проверка свързани с пластмасата, които могат да бъдат от голяма полза за бизнеса в тази посока.Между тях са: Global Recycled Standard (GRS); The Recycled Claim Standard (RCS); The Ocean Bound Plastic (OBP),  PLASTIC FREE; RESPONSIBLE PLASTIC MANAGEMENT;  ISCC PLUS; Тези схеми са подходящи за компании от всякакви размери и от всички сектори, които желаят да си осигурят доверието на обществеността в дългосрочен план, да бъдат разпознавани с намалената си употреба на пластмаса, както и да отговарят на съответните нормативните и други разпореди.

Recycled Claim Standard (RCS) и  Global Recycled Standard (GRS) са пълни продуктови стандарти за проверка и проследяване на рециклирани суровини във веригата за доставки. GRS включва също така  критерии за предотвратяване на използването на потенциално опасни химикали, както и проверява социалната и екологичната политики в предприятията. RCS е разработена от Materials Traceability Working Group, част от OIA’s Sustainability Working Group. GRS е разработена първоначално от Control Union Certifications, като собствеността беше предадена по късно на Textile Exchange.

ISCC (International System for Carbon Certification) създаде ISCC Plus за рециклираните пластмаси и материали на биологична основа. Това е задълбочена основа за доброволното прилагане на критериите за устойчивост във веригите за доставки, както и проверка, дали компаниите отговарят на екологичните и социални стандарти.

OCEAN BOUND PLASTIC (OBP) e сертификационна програма  разработена съвместно от неправителствената организация Zero Plastic Oceans и Control Union с цел да се ограничи непрекъснатото изтичане на пластмаса от наземните дейности в океаните и другите водни басейни.

Сертификацията The Responsible Plastic Management, произлиза от not-for-profilt социална организация със същото име. The Responsible Plastic Management е основана през 2019 г., с мисия е да помагат на бизнеса да възприеме „кръговата икономика“ по отношение употребата на пластмаси, чрез намаляване на замърсяването с пластмаса чрез обучения, проверки и сертифициране.

Сертификационната програма Plastic Free Certification от A Plastic Planet е първият в света стандарт за сертифициране като „Plastic Free“  на три вида продукти:  крайни продукти (за търговия на дребно), опаковъчни продукти и суровини и материали. Control Union е ексклузивен сертифициращ орган за Plastic Free.

Ако желаете да получите повече информация за изброените или други сертификационни програми от нашето портфолио, моля не се колбайте да се свържете с нас.

Честит рожден ден Контрол Юнион! Вече сме официално на 100 години!

Днес е много специален ден за всички нас от Peterson and Control Union; Това е нашият 100-годишен рожден ден.

Бихме искали да отпразнуваме този ден с всички наши колеги и клиенти по света, но настоящата ситуация не го позволява. Вместо това изпращаме нашето огромно благодаря на всички, участвали в историята и успеха на групата през последните 100 години. Горди сме с всеки човек, който е бил част от Peterson and Control Union – сега и през годините. Бихме искали да благодарим искрено и  на нашите клиенти. Ценим високо и сме дълбоко благодарни за нашето партньорство.

Не бихме могли да стигнем до тук без вашата подкрепа и сме в очакване на нови хоризонти и възможности за сътрудничесто и още по-светло бъдеще както за Peterson Control Union, така и за вас. Бъдете здрави!