Skip to content

Фумигация

В Control Union България ние използваме нашите експертни познания, за да подкрепим клиентите си при изпълнение на договорни им задължения.

Фумигация

В Control Union България ние използваме нашите експертни познания, за да подкрепим клиентите си при изпълнение на договорни им задължения.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Тъй като фумигацията обикновено е част от договорните ангажименти на нашите клиенти, тя е често изискване към нас след приключване натоварването на превозното средство. С цел да предоставим на нашите клиенти „пълно обслужване – от едно място“, ние предлагаме извършване на фумигационната услуга чрез професионалния опит и изпълнение на наш квалифициран подизпълнител. Опитният екип на Контрол Юнион България организира процеса, комуникира с фумигатора и наблюдава изпълнението, като гарантира, че методът, дозировката и издадените документи отговарят на изискванията на вашия договор.

Избирайки и назначавайки Контрол Юнион България за извършването на фумигационна услуга, вие получавате двойна гаранция за изпълнението  – веднъж от фумигатора и втори път от инспекторите на Контрол Юнион България, които присъстват, наблюдават и свидетелствуват процеса на фумигация.