Skip to content

УСТОЙЧИВОСТ

Нарастващото значение на устойчивите и прозрачни вериги на доставки са ясни тенденции, засягащи ежедневните ни бизнес практики. Control Union предлага на производителите и търговците на дребно множество решения, които да подготвят вашата верига за доставки за това,  чрез различни глобални програми за устойчивост и персонализирани услуги.

УСТОЙЧИВОСТ

Нарастващото значение на устойчивите и прозрачни вериги на доставки са ясни тенденции, засягащи ежедневните ни бизнес практики. Control Union предлага на производителите и търговците на дребно множество решения, които да подготвят вашата верига за доставки за това,  чрез различни глобални програми за устойчивост и персонализирани услуги.